Zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do wypełnienia ankiety badającej potrzeby informacyjne CSR29-05-2019

Zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do wypełnienia ankiety badającej potrzeby informacyjne w zakresie innowacji i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ankieta skierowana jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i osób podejmujących strategiczne decyzje związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Badanie ma charakter poufny.

 

Zebrane informacje posłużą do opracowania programu cyklu warsztatów dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat, jak wykorzystywać innowacje do rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o zasady odpowiedzialności i dialogu z interesariuszami.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://odpowiedzialnosc.webankieta.pl/ i będzie aktywna do 31 maja 2019 roku.

Koordynację prac grupy prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt z koordynator Grupy roboczej, Panią Magdaleną Jagodzińską z NCBR, tel: 519 684 019 mail: magdalena.jagodzinska@ncbr.gov.pl.