• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Informacje Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II ws. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych29-04-2019

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu informuje, że do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów w celu powołania w gminie Syców obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
z dnia 28 kwietnia 2019 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Syców obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II informuje, co następuje:

 

§ 1.Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 8,
- Nr 2, w liczbie 9,
- Nr 3, w liczbie 9,
- Nr 4, w liczbie 9,
- Nr 5, w liczbie 7,
- Nr 6, w liczbie 5,
- Nr 7, w liczbie 7,
- Nr 8, w liczbie 7,
- Nr 9, w liczbie 5,
- Nr 10, w liczbie 5,
- Nr 11, w liczbie 7,
- Nr 12, w liczbie 3,


§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.


§ 3


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II
/-/ Paulina Dobrosz-Dzierżanowska