• LGD Dobra Widawa w dniu 17.07.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców organizuje konsultacje w zakresie wsparcia otwierania i rozwoju firm.

Inwentaryzacja ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Syców03-04-2019

Urząd Miasta i Gminy Syców informuje, że w związku z realizacją zadań związanych z ochroną powietrza, opracowywana jest zbiorcza informacja dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej gminy.

Ankietę otrzymają Państwo wraz z zawiadomieniem w sprawie nowych stawek opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnione ankiety należy przekazać w terminie do 30 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miasta
i Gminy w Sycowie, Wydział Organizacyjny i Kadr, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
(pok. 1A) – osobiście lub za pośrednictwem:

• sołtysa,

• poczty na adres Urząd Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców,

• poczty elektronicznej, poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: urzad@sycow.pl
lub ekologia@sycow.pl

Druki dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, na stronie internetowej gminy (www.sycow.pl)
lub u sołtysa.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe.

W  związku z powyższym zwracamy się o sumienne wypełnienie zgłoszenia.

  Ankieta  files/fck/File/urzad/ankieta_piece.pdf