• LGD Dobra Widawa w dniu 17.07.2019r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Syców organizuje konsultacje w zakresie wsparcia otwierania i rozwoju firm.

Mobilny Punkt Informacyjny w Sycowie – 8 kwietnia 2019 roku27-03-2019

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w Sycowie 8 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie , ul. Mickiewicza 1, sala nr 56 I piętro, w godzinach 10.00-13.00.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego, mającego formę konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.

Pracownicy PIFE przedstawią również aktualne możliwości wsparcia w zakresie instrumentów zwrotnych – w tym również dotacje, pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Udzielą także informacji na temat podstawowych zasad rozliczania dotacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych skorzystać mogą wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.

Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Mobilny Punkt Informacyjny w Sycowie będzie funkcjonował 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców:   sala nr 56, I piętro w godzinach 10.00-13.00.