• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

XVII Ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”14-03-2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Oleśnicy Działając na podstawie art.63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017, poz. 2336 z późn. zm.) Zaprasza Rolników do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą oraz objęte ubezpieczeniem w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

W konkursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju, tj. zwycięzcy poprzednich edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (przez okres kolejnych 5 lat zdobywcy II i III miejsca w finale krajowym, w dotychczasowych konkursach: przez okres 3 lat laureaci I, II i III miejsca w etapie wojewódzkim).

 

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik do Regulaminu konkursu, który należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Oleśnicy, ul. Lwowska 31/103, w terminie do 29 marca 2019.

Załączniki: regulamin konkursu, formularz zgłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie.

 

Wszelkie informacje o XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Oleśnicy, pod numerem telefonu 71 3996413,

e-mail: grzegorz.juskowiak@krus.gov.pl

 

 

Samodzielny Inspektor 

Grzegorz Juskowiak

 

Załączniki do pobrania: 

Zaproszenie rolników do udzialu w XVII edycji Konkursu BGR  2019 files/fck/Zaproszenie_rolnikow_do_udzialu_w_XVII_
edycji_Konkursu_BGR__2019_olesnica_zatw7_03_2019.doc
Zgłoszenie udziału w Konkursie BGR 2019 files/fck/Zgloszenie_udzialu_w_Konkursie_BGR_2019(2).pdf
Regulamin XVII Konkursu BGR 2019 files/fck/Regulamin_XVII_Konkursu_BGR_2019.pdf
Informacja o RODO i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych BGR 2019 files/fck/Informacja_o_RODO_i_wyrazenie_zgody_
na_przetwarzanie_danych_BGR_2019.pdf