• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Apel Burmistrza Sycowa do Rodziców uczniów przyszłych klas IV i VII SP nr 1 i SP nr 2 w Sycowie08-03-2019

Szanowni Rodzice uczniów przyszłych klas IV i VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie, przed Wami czas w którym możecie zdecydować, gdzie Wasze dzieci będą kontynuować dalszą naukę. Gmina Syców stale inwestuje w placówki oświatowe, stwarzając tym samym coraz to lepsze warunki do kształcenia dzieci. Już dziś dobrą propozycją jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie. Zapraszam na dni otwarte do Szkoły, które odbędą się dnia 14 marca 2019 r. o godz. 18.00


 

Szanowni Rodzice uczniów przyszłych klas IV i VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie,

przed Wami czas w którym możecie zdecydować, gdzie Wasze dzieci będą kontynuować dalszą naukę.

Gmina Syców stale inwestuje w placówki oświatowe, stwarzając tym samym coraz to lepsze warunki do kształcenia dzieci.

Już dziś dobrą propozycją jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie, która mieści się w samym centrum miasta przy ul. Kościelnej nr 3 w Sycowie. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne i oferuje wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną.

Nowe, przestronne sale dydaktyczne czekają na Wasze dzieci.

Szkoła  prężnie realizuje szereg projektów i programów, niektóre z nich to:

Bezpieczna Trójka- projekt skierowany do wszystkich uczniów, którego celem jest nauka udzielania  pierwszej pomocy, zasad bezpiecznego poruszania się w górach, poznanie dokonań polskiego himalaizmu, popularyzacja turystyki górskiej i aktywności fizycznej. W projekt zaangażowali się: dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska oraz wybitny polski himalaista Krzysztof Wielicki.

Halo ziemia -zajęcia edukacyjne z przedmiotów przyrodniczych z kadrą naukową Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczące meteorologii i klimatologii, kartografii, geologii, geografii.

Matematykę mam w banku -projekt edukacyjny z edukacji matematycznej dla klas 4-5 dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach programu grantowego mPotęga.

Klub Młodego Odkrywcy - zajęcia edukacyjne wykorzystujące metodę badawczą, dzieci i młodzież pod kierunkiem opiekunów eksperymentują, doświadczają, poznają otaczający nas świat i procesy w nim zachodzące poprzez samodzielne eksperymentowanie. Koordynatorem programu jest Centrum Nauki Kopernik przy wsparciu Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Uniwersytet Dziecięcy – technologie z klasą- program, skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Program został opracowany przez ekspertów z firm technologicznych przy współpracy metodycznej Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Uczymy dzieci programować - program edukacyjny wprowadzający elementy programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji.

Festiwal Nauki - wydarzenie naukowe, którego cyklicznie organizatorem jest nasza szkoła we współpracy z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Festiwal ma na celu pokazanie zastosowania wiedzy i nauki w codziennym życiu, pokazanie, że nauka przedmiotów ścisłych nie musi być trudna i nudna.

Koloratorium - to przedsięwzięcie, w ramach którego pokazywane jest, że chemia i biologia to niezwykle ciekawe i pasjonujące nauki, które na co dzień obecne są w naszym życiu.

„TIK –Twórcza Innowacyjna  Kreatywna  szkoła - projektwspółfinansowany ze środków EFS w ramach RPO 2014-2020. W ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klas ósmych i gimnazjalnych:  koło matematyczne, koło programistyczne, koło informatyczne, koło chemiczne, koło geograficzne Klub Odkrywców NG, koło fizyczne, koło biologiczne, j. niemiecki, j. francuski, koło j. angielskiego.

Akademia Młodego Odkrywcy -projekt realizowany przy współpracy z Politechniką Wrocławską, która jest partnerem Centrum Nauki Kopernik i wspiera działalność Klubu Młodego Odkrywcy. Udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych zarówno dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych jak i uczniów szkoły.

SKS – Szkolny Klub Sportowy -ogólnopolski program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w ramach którego prowadzone są zajęcia z piłki siatkowej klas IV-V, piłki siatkowej klas VIII i gimnazjalnych oraz zajęcia z piłki nożnej klas VIII i gimnazjalnych.

Program „Klub” - program Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Aktywna 3 -projekt propagujący aktywność fizyczną wśród uczniów szkoły. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w różnych formach aktywności ruchowej: turnieje szkolne, zawody międzyklasowe, systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne. Na stałe wpisały się „Poniedziałki z Zumbą”.

Wybuchowa 3 -nauka przedmiotów ścisłych nie musi być nudna i trudna w każdą środę na długiej przerwie przeprowadzane są eksperymenty na holu szkoły, które aktywizują uczniów do działania, zdobywania wiedzy.

Szkoły dla Nadziei - program zainicjowany przez Fundację Na Ratunek dzieciom z chorobą nowotworową ma na celu pokazać, że dzieci i młodzież z dolnośląskich szkół chcą wspierać swoich rówieśników, którzy dzielnie zmagają się z rakiem. Szkoła od trzech lat jest najlepszą szkołą na Dolnym Śląsku w ramach akcji „Szkoły dla Nadziei”.

Klub Odkrywców NationalGeographic -zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VIII i gimnazjalnych prowadzone we współpracy NationalGeographic Polska. Zajęcia propagujące wiedzę geograficzną oraz zdobywanie wiedzy poprzez warsztaty i wycieczki edukacyjne.

Termin do składania wniosków rodziców o przyjęcie do IV i VII klas do Szkoły Podstawowej Nr 3 W Sycowie upływa z dniem  1 kwietnia 2019 r. Wnioskinależy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie, według wzoru zamieszczonego przez dyrektora na stronie internetowej szkoły.

Ze swojej strony zachęcam Państwa do odwiedzenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie i zapoznania się z jej ofertą oraz już dziś zapraszam na dni otwarte do Szkoły, które odbędą się dnia 14 marca 2019 r. o godz. 18.00.

Z wyrazami szacunku

 

                                                                                                  Dariusz Maniak

                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Syców