Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w projekcie „Świat odkrywców, odkrywanie świata"04-03-2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych” realizowanego przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach zaplanowanych działań  uczniowie będą brali udział w pięciodniowym obozie naukowym, podczas którego odbędą się zajęcia w formie zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i terenowych z wykorzystaniem sali laboratoriów Uniwersytetu Wrocławskiego, oferty dydaktycznej Ogrodu Botanicznego, Muzeum Przyrodniczego, czy Muzeum Człowieka. 

Zajęcia będą prowadzone w grupach 8- osobowych w blokach modułowych:

· botanika (biologia i ekologia roślin), 4h

· mikrobiologia: praca strategią projektu (biologia i ekologia drobnoustrojów z oceną stanu jakości środowiska), 7h

· zoologia (biologia i ekologia zwierząt i człowieka), 16h

· kreatywność z opracowaniem grupowych prezentacji projektów uczniowskich (posterów), 6h.

Dla uczestników obozu zaplanowano również ucztę duchową w postaci seansów filmowych czy spektakli teatralnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój 2014-2020.