Wybory sołtysów, rad sołeckich i samorządów osiedli18-02-2019

Od przyszłego miesiąca tj. 18 marca organizowane będą zebrania wiejskie, podczas których wybierzemy sołtysów i rady sołeckie na nową kadencję. Równolegle w mieście wybierani będą przewodniczący zarządu oraz zarządy osiedli. Wybory potrwają do 17 kwietnia, zgodnie z poniższym harmonogramem. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w wyborach.

Dla przypomnienia, informujemy że sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Sołtys, rada sołecka, a także przewodniczący i zarząd osiedla wybierani są w głosowaniu tajnym, spośród zgłaszanych kandydatów.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich, w których mieszkańcy będą wybierać sołtysów, rady sołeckie oraz samorządy osiedli na kadencję 2018 - 2023.