• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wybory sołtysów, rad sołeckich i samorządów osiedli18-02-2019

Od 18 marca organizowane były zebrania wiejskie, podczas których wybierani byli sołtysi i rady sołeckie na nową kadencję. Równolegle w mieście wybierani byli przewodniczący zarządu oraz zarządy osiedli. Wybory trwały do 20 maja. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w wyborach.

Dla przypomnienia, informujemy że sołtysem lub członkiem rady sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Sołtys, rada sołecka, a także przewodniczący i zarząd osiedla wybierani są w głosowaniu tajnym, spośród zgłaszanych kandydatów.

Poniżej przedstawiamy wykaz sołtysów oraz przewodniczących samorządów osiedli wraz z numerami telefonów wybranych na nową kadencję.

Wykaz Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządu Osiedli na terenie Gminy Syców

kadencja 2018 - 2023

 

Gmina

Sołectwo

Imię

Nazwisko

Telefon

Syców

Gaszowice

Lidia

Jędrasiak

506 348 411

Syców

Szczodrów

Elżbieta

Markowicz

517 599 708

Syców

Nowy Dwór

Bogusława

Kornatko

602 764 466

Syców

Biskupice

Dariusz

Kosmala

509 818 036

Syców

Zawada

Wioleta

Sobolewska

512 266 574

Syców

Wioska

Izabela

Podgórniak

726 510 205

Syców

Stradomia Wierzchnia

Marian

Lempert

604 242 914

Syców

Drołtowice

Włodzimierz

Nawrot

533 996 007

         Syców

Ślizów

Andrzej

Rzepa

600 871 046

Syców

Wielowieś

Julita

Kubiak

693 867 166

724 054 478

Syców

Komorów

Karol

Zgadzaj

607 125 397

Syców

Działosza

Barbara

Jańska

601 892 174

Samorządy Mieszkańców

Syców

SM nr 1

Justyna

Kurzawa

607 577 628

Syców

SM nr 2

Mateusz

Baraniecki

664 653 711

Syców

SM nr 3

Stanisław

Biernacki

607 240 323