III sesja Rady Miejskiej06-12-2018

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na III Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

Porządek III Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 13 grudnia 2018 r. , godz. 1500

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

 

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
29 listopada 2018 r.

5.        Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie od 29 listopada 2018r.
do 13 grudnia 2018r.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
od 29 listopada 2018r. do 13 grudnia 2018r.

7.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zniesienie formy ochrony przyrody.

8.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców.

9.        Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie.

10.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2018 Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
i Gminy Syców.

11.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2018.

12.     Interpelacje i zapytania Radnych.

13.     Oświadczenia i komunikaty.

14.     Wolne wnioski.

15.     Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

1.                    Posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się:

·         10 grudnia 2018 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców
ul. Mickiewicza 1
 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html


  Link do transmisji: www.youtube.com/channel/UC9EdLQ-T3gOGAl9v_NoPrNA/live