Park znów cieszy sycowian08-06-2012

1 czerwca 2012 r. przekazano mieszkańcom Sycowa miejski park po jego rewitalizacji. Oficjalnego otwarcia parku i przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Syców Sławomir Kapica oraz książę Ernst Johann Biron von Curland, potomek arystokratycznego rodu dawnych właścicieli Sycowa, który wraz z małżonką księżną Elizabeth specjalnie przybył na tę uroczystość. Licznie dopisali mieszkańcy Sycowa. W uroczystości wzięła udział delegacja z Malsch, która także w ten sposób świętowała jubileusz Partnerstwa Syców –Malsch. Galeria zdjęć z otwarcia http://www.sycow.pl/pl/64908/0/Otwarcie_Parku_Miejskiego.html

Podczas otwarcia nie zabrakło parlamentarzystów z europosłanką Lidią Geringer de Oedenberg i posłem Michałem Jarosem, przypominającym burmistrzowi o obietnicy wspólnej przebieżki po parkowych alejkach. Województwo reprezentował Stanisław Czajka, dyrektor Departamentu Mienia Wojewódzkiego i Zasobów Naturalnych, pięknie odnowionego parku pogratulował mieszkańcom Sycowa starosta powiatu Zbigniew Potyrała. Burmistrz podziękował wielu osobom i współpracownikom, w tym swojemu zastępcy Robertowi Maleckiemu, którzy nie szczędzili swych sił, by park odzyskał dawny blask. Podziękował wykonawcy - Witoldowi Boratyńskiemu z firmy Ekolas z Przygodzic oraz Andrzejowi Tomczakowi z firmy Solent, nadzorującej inwestycję. Uroczystościom w parku towarzyszyła muzyka w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej w Sycowie, którzy również oprawili artystycznie nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim. Burmistrz Sławomir Kapica przypomniał krótką historię odrestaurowanego parku. - Dziś z dumą możemy powiedzieć, że twórcza wizja i koncepcja opracowana przez Panią Justynę Zygmunt – Rubaszek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozwoliła połączyć zabytkowy układ parku z oczekiwaniami współczesnych – mówił włodarz gminy Sławomir Kapica, przekazując park mieszkańcom Sycowa, licznie przybyłym na tę uroczystość. - Dzięki niej udało się nawiązać do miejsca pozostawionego nam przez arystokratyczny ród Biron von Curland, którego potomek jest dziś z nami. Przedsięwzięcie miało na celu przywrócenie funkcji krajobrazowej i rekreacyjnej tego ważnego dla sycowian miejsca, z którym mieszkańcy są związani sentymentalnie - mówił dalej burmistrz. Po ceremonii otwarcia i przecięciu wstęgi, gospodarz gminy wraz z gośćmi udali się na spacer odnowionymi ścieżkami w kierunku pergoli. Goście oglądali tablice opisujące historię założenia parku oraz ciekawostki ekologiczne – ciekawe drzewa, zegar ptasi, florę i faunę parku itp. W okolicy pergoli gospodarz gminy i dostojnicy posadzili jeszcze jedno drzewko – złotokap alpejski. Nieopodal stanęła stylizowana biała ławeczka, ufundowana i darowana sycowianom przez księcia Ernsta Birona, już nazywana przez nich książęcą. Książę podziękował sycowianom za pamięć i za odrestaurowany park, który pamiętał z wczesnego dzieciństwa, wyrażając przy tym życzenie, iż dobrze by było, gdyby tu jeszcze stanęła wzorowana na ubiegłowieczną architekturę kawiarenka. Jeszcze tylko krótka partyjka przy parkowym stole szachowym, do której zaprosił burmistrza znany hobbysta tej gry Ryszard Rosiek i już można było zmierzać do kościoła ewngelickiego na nabożeństwo ekumeniczne. 
- Po trwających dwa lata pracach, park zmienił swoje oblicze, by znów cieszyć oczy zwiedzających. Dbajmy o niego tak, by to duchowe dziedzictwo służyło także następnym pokoleniom – zakończył ceremonię otwarcia burmistrz, apelując do serc i sumień sycowian.

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszej stronie z tej jednej z najważniejszych dla sycowian inwestycji ostatnich lat
www.sycow.pl/pl/64908/0/Otwarcie_Parku_Miejskiego.html
 

 

Zapraszamy Państwa do sycowskiego parku, zwanego zielonymi płucami Sycowa, stanowiącego także o bogatej przeszłości naszego miasta. Utworzony w koncepcji parku angielskiego, z zabytkowym starodrzewem i architekturą, łączy w sobie wartości przyrodnicze, duchowe i historyczne, nawiązując do miejsca pozostawionego nam przez arystokratyczny ród Bironów von Curland, dawnych właścicieli kompleksu pałacowo-parkowego. Dzięki wsparciu środków unijnych w wysokości 3 115 491 złotych przeprowadzono rewitalizację parku (projekt współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2007-2013). Ogólna wartość projektu zamknęła się w kwocie 4 993 336 złotych.  Twórcza wizja i koncepcja opracowana przez dr inż. arch. Justynę Zygmunt – Rubaszek z  Pracowni Studialno – Projektowej Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozwoliła połączyć zabytkowy układ parku z oczekiwaniami współczesnych, przeszłość z przyszłością.
Teren poddany rewitalizacji to ok. 40 ha parku, jednakże w części południowej park płynnie przechodzi w część leśną, poprzecinaną łąkami i strumieniami, z ukrytym w zadrzewieniach kolejnym stawem. Układ ścieżek pozwala odbyć atrakcyjną wycieczkę, zarówno pieszą, jak i rowerową, umożliwiając dotarcie nawet do pobliskiego arboretum leśnego. Obszar rewitalizacji parku podzielono na cztery części tzw. strefy.

Są to strefy:

  • reprezentacyjna – z odtworzonym układem ścieżek, pergolą i fontanną z piaskowca;
  • centralna – obejmująca tereny przyległe do stawu, przywrócono tu naturalne linie brzegowe stawu, odtworzona jest rzeźba plenerowa;
  • rekreacyjna – znajdująca się na terenie byłego pola campingowego strefa aktywnego wypoczynku z miejscem pod estradę letnią;
  • strefa zadumy – obejmująca obszar alejek przy zabytkowym budynku mauzoleum, jest to miejsce pozwalające odpocząć z dala od miejskiego hałasu.


Trwające dwa lata prace rewitalizacyjne (w tym wymagające wielu uzgodnień z konserwatorem zabytków konsultacje, które wydłużyły czas prac) obejmowały wycinki sanitarne i kompozycyjne drzew, prace pielęgnacyjne w drzewostanie, odbudowę i wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, uczytelnienie osi krajobrazowych ze strefy reprezentacyjnej w kierunku stawu, odtworzenie zabytkowej małej architektury (fontanna, pergola, rzeźby), odtworzenie alei i drzewostanu. Nasadzono ok. 100 sztuk drzew, ponad 800 krzewów ozdobnych, ok. 9 tys. bylin i 9 ha trawników. Wymieniono urządzenia na placu zabaw, oczyszczono i oświetlono mauzoleum, stanęły nowe latarnie i mała architektura stylizowana historycznie, utworzono miejsca rekreacyjne (grill, kamienne stoły szachowe i do ping-ponga, piłkarzyki), altanki plenerowe. Jest nowe miejsce na estradę letnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Główne wejście do parku znajduje się obecnie w części reprezentacyjnej, obok rzeźb przedstawiających cztery pory roku. Zaraz potem naszym oczom ukazuje się wykonana z piaskowca, podświetlana nocą fontanna.
W parku stanęły czytelne tablice informacyjne opisujące historię założenia oraz ciekawostki ekologiczne – ciekawe drzewa, zegar ptasi, florę i faunę parku itp.
Obszar parku jest monitorowany. Oprócz rozwiązań instytucjonalnych czy monitoringu potrzebny jest jednak szacunek każdego człowieka wobec przyrody i jej mądre użytkowanie, o co apelują władze miasta.