Działania KRUS w zapobieganiu wypadkom przy pracy rolniczej03-12-2018

Okres jesienno-zimowy, gdy występują opady deszczu i śniegu a temperatura powietrza spada poniżej 0 stopni w skali Celsjusza, stwarza wiele ryzyk związanych z upadkami osób przemieszczających się na terenie gospodarstwa rolnego czy poza nim. Zalodzenie i zaśnieżenie przejść jest szczególnie niebezpiecznie.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo upadku w wyniku poślizgnięcia, zaleca się możliwie niezwłoczne usuwanie z przejść zaśnieżenia i likwidowanie zalodzenia przy pomocy piasku lub innych dostępnych środków.

Z przejść i ciągów komunikacyjnych korzystamy kilka razy w ciągu dnia i zmroku, wiec dbanie o ich stan jest tak ważne, aby nie ulec wypadkowi. Należy zwrócić szczególną uwagę na powierzchnie przejść i stopni schodów wykonanych z gładkich materiałów ceramicznych czy polerowanego kamienia. Na nich występuje nadmierna śliskość i ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Ważnym jest również, odpowiednie oświetlenie przejść i ciągów komunikacyjnych przy szybko zapadającym zmroku.

Na ceramicznych czy wykonanych z gładkiego kamienia stopniach schodów, można zamocować odpowiednie nakładki dostępne w handlu. Nakładki wykonane z gumy, czy silikonu, mocowane do stopni schodów, zabezpieczają przed poślizgiem.
Przy schodach, gdzie jest więcej niż pięć stopni, powinna być zamontowana poręcz, wygodna i łatwado uchwycenia dłonią.

  

Bardzo ważnym elementem ubioru osób pracujących w gospodarstwie rolnym jest odpowiednie obuwie z odpowiednim stanem podeszwy. Zużyta i wytarta w wyniku użytkowania podeszwa, stwarza olbrzymie zagrożenie poślizgnięcia i upadku. Obuwie powinno być odpowiednio protektorowane na podeszwie a dodatkowo, można zastosować nakładki antypoślizgowe, dostępne w placówkach handlowych.

 

W celu poprawy bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym oraz w codziennych życiowych czynnościach, decydujemy się na zakup środków produkcji, czy innych przedmiotów. Przed podjęciem decyzji o zakupie sprawdzajmy, czy dany produkt jest odpowiednio oznakowany CE, czy posiada certyfikat zgodności. Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować przed udostępnieniem produktu konsumentom.

Zainteresowanych swoim bezpieczeństwem przy pracy w gospodarstwie rolnym i bezpieczeństwem bliskich, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

 

Grzegorz Juskowiak

Samodzielny Inspektor                                                                                                        

PT KRUS Oleśnica

Opracowano na podstawie  materiałów KRUS