II sesja Rady Miejskiej23-11-2018

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na II Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

Porządek II Sesji

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 29 listopada 2018 r. , godz. 1500

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

 

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
20 listopada 2018 r.

5.        Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie do 20 listopada 2018r.
do 29 listopada 2018r.

6.        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
do 20 listopada 2018r. do 29 listopada 2018r.

7.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

8.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

9.        Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej.

10.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury.

11.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej.

12.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowywania Statutu Miasta i Gminy Syców.

13.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców.

14.     Interpelacje i zapytania Radnych.

15.     Oświadczenia i komunikaty.

16.     Wolne wnioski.

17.     Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

1.                    Posiedzenie robocze Rady odbędzie się:

·         26 listopada 2018 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców


 

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1  
lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html

 W trakcie sesji obrady Rady Miejskiej w Sycowie są transmitowane na żywo: bip.sycow.pl/pl/1205/0/transmisja-obrad-sesji.html