Modernizacja drogi gminnej na Wiosce20-11-2018

Trwają prace przy jednym z największych przedsięwzięć na terenie gminy Syców. Inwestycja pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska" jest samodzielnym zadaniem gminy wspartym środkami unijnymi. Przedsięwzięcie podzielone jest na etapy. Gmina Syców złożyła wniosek i podpisała umowę o dotację na największy pod względem wartości projekt spośród wszystkich zaakceptowanych w województwie dolnośląskim w ramach ww. programu.

Przebudowa drogi gminnej polega na poszerzeniu istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową istniejących zjazdów, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej wzdłuż całej długości drogi, tj. na prawie 3-kilometrowym odcinku.

Galeria