Komunikat08-11-2018

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie krajowe pn. RENEGADE - SAREX 18/II. W ćwiczeniu udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego:

- dźwięk modulowany trwający 3 min. „ogłoszenie alarmu”
- dźwięk ciągły trwający 3 min. „odwołanie alarmu”.

Prosimy potraktować sygnały (jeśli zostaną wyemitowane) jako ćwiczebne i nie podejmowanie z tego tytułu żadnych działań.