• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Szkolenie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych02-11-2018

Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Jak sfinansować projekt z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych – ICT w programie Horyzont 2020", które odbędzie się 15 listopada br. na Politechnice Wrocławskiej, we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną szczegóły konkursów obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zasady aplikowania oraz najlepsze praktyki przygotowania i realizacji projektów. Szkolenie poprowadzi pan Rafał Duczmal, ekspert obszaru ICT Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji, program oraz rejestracja dostępne są na stronie: http://rpk.wroclaw.pl/szkolenie-jak-sfinansowac-projekt-z-o…