• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Uwaga! Zmiana harmonogramu prac w m. Wioska - informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym08-11-2018

Firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. wykonawca zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska” informuje o planowanym rozpoczęciu robót związanych z układaniem warstw bitumicznych wg poniższego harmonogramu:

Wioska - Europejski Fundusz Rolny

 1. Piątek 09.11.2018 – warstwa wiążąca (wyrównawcza) na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Wrzosową. Zamknięcie drogi na danym odcinku objazd od strony Pisarzowic.

2. Sobota 10.11.2018 – warstwa wiążąca (wyrównawcza) na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Wrzosową do skrzyżowania z ul. Topolową. Zamknięcie drogi na danym odcinku objazd od strony Pisarzowic.

3. Poniedziałek 12.11.2018 – warstwa wiążąca (wyrównawcza) na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Topolową do skrzyżowania z ul. Kaliską (droga nr 449) Zamknięcie drogi na danym odcinku objazd od strony Pisarzowic.

4. Wtorek 13.11.2018 – warstwa ścieralna (wyrównawcza) na odcinku drogi od skrzyżowania z  ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Wrzosową. Zamknięcie drogi na danym odcinku objazd od strony Pisarzowic.

5. Środa 14.11.2018 – warstwa ścieralna (wyrównawcza) na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Wrzosową do skrzyżowania z ul. Kaliską (droga nr 449) Zamknięcie drogi na danym odcinku objazd od strony Pisarzowic.

Zamknięcie drogi jest związane z wykonywaniem warstw bitumicznych co spowoduje brak możliwości dojazdu i wyjazdu z posesji w dniach od 09.11.2018 do 14.11.2018 w godzinach od 7:00 do 19:00.

Prosimy mieszkańców o pozostawienie samochodów poza terenem budowy.

Powyższe zamknięcia spowodowane są technologią wykonywania warstw bitumicznych i szerokością drogi która nie pozwala na utrzymanie przejezdności podczas prowadzonych robót.

Ponadto w dniach od 13.11.2018 do 16.11 2018 układana będzie nawierzchnia bitumiczna na skrzyżowaniach i zjazdach z w/w drogi gminnej. Spowoduje to lokalne ograniczenia ruchu.

Powyższe terminy uwarunkowane są sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

ZA UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY I LICZYMY NA WYROZUMIAŁOŚĆ I WSPÓŁPRACĘ DLA OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI Z CIESZENIA SIĘ NOWĄ JEZDNIĄ

DROGI PO ZAKOŃCZONYCH ROBOTACH NAWIERZCHNIOWYCH.