• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej VII kadencji21-10-2018

W czwartek 18 października 2018 r. w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie odbyło się uroczyste zakończenie VII kadencji Organów Samorządu Terytorialnego w okresie 2014 - 2018.

Włodarze gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej Bolesław Moniuszko, Burmistrz Miasta i Gminy Syców Sławomir Kapica oraz Zastępca Burmistrza Robert Malecki podziękowali za dobrą współpracę poszczególnym osobom, instytucjom oraz organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz rozwoju naszego miasta i gminy.

- Ta kadencja nie była łatwa, ale nikt nie obiecywał, że tak będzie. Każdy trud, każda podjęta decyzja i zaangażowanie włożone w pracę dla naszych mieszkańców, były zawsze wykonywane z należytą starannością - powiedział Pan Przewodniczący, zaś Pan Burmistrz dodał - ale dla takich chwil warto żyć.
- Dziękujemy jeszcze raz wszystkim i każdemu z osobna za bardzo dobrze wykonaną pracę w mijających latach. Życzymy Państwu dalszych sukcesów, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności - zakończył Sławomir Kapica.

Galeria