LIV Sesja Rady Miejskiej11-10-2018

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na LIV Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

Porządek LIV Sesji 
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 18 października 2018 r. , godz. 1300
Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, IIIp.

 

 1. Otwarcie Sesji. 
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia
  26 września 2018 r.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracy w okresie do 24 września 2018r.
  do 15 października 2018r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracy w okresie
  do 24 września 2018r. do 15 października 2018r.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Syców.
 8. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Syców.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/388/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LII/385/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 2018 rok.
 11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Sycowie
  na zakończenie kadencji 2014-2018.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Oświadczenia i komunikaty.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:
  Posiedzenie Komisja Stałych Rady odbędzie się: 
  15 października 2018 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców

Projekty uchwał dostępne są w Biurze Rady Miejskiej w Sycowie, p.45 p. III – UMiG Syców ul. Mickiewicza 1
lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie: bip.sycow.pl/pl/926/0/projekty-aktow-publicznoprawnych.html