Jampol na Ukrainie drugim miastem partnerskim Sycowa03-10-2018

27 września 2018 r. przedstawiciele miasta i gminy Syców (burmistrz Sławomir Kapica, zastępca burmistrza Robert Malecki oraz radni: Mieczysław Troska, Marek Malinowski, Józef Promny, Kazimierz Mieszała i Jerzy Piecuch) udali się do miejscowości Jampol położonej w obwodzie winnickim na Ukrainie w celu podpisania porozumienia o ustanowieniu stosunków partnerskich.

Partnerstwo miast jest formą współpracy ludzi niezależnie od granic państwowych, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. Po raz pierwszy taką współpracę nawiązaliśmy 9 października 1992 roku z gminą Malsch w Badenii Wirtembergii (Niemcy), gdzie nazwano rondo imieniem Syców - Kreiser Syców.

Współpraca między narodami daje podstawy do stworzenia zaufanych związków, sprzyja wymianie doświadczeń, rozwiązań społecznych, ekonomicznych oraz ekologicznych- koncentrując swoje działania w strefie gospodarki, zarządzania, kultury, sportu, turystyki i oświaty.

Jampol jest miastem niezwykle przyjaznym. Mamy nadzieję, że wzajemna „umowa przyjaźni” zaowocuje długoterminową współpracą.

Galeria