Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia po raz kolejny sięgnęła po środki unijne30-09-2018

Szkoła otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na realizację projektu AKADEMIA JUTRA. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności matematyczno–przyrodniczych i językowych, ukształtowanie właściwych postaw kreatywności i samodzielności oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

 Fundusze unijne


 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. III TYSIACLECIA PO RAZ KOLEJNY SIĘGNĘŁĄ PO ŚRODKI UNIJNE !!

 

Szkoła otrzymała kolejne wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na realizację projektu Akademia jutra

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2018 - 30.06.2020

Wartość projektu : 412 138,00 zł

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych , ukształtowanie właściwych postaw kreatywności i samodzielności oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności w sposób interaktywny , uczestnicząc w warsztatach edukacyjnych , m.in. do Wrocławskim Centrum Edukacyjnym, w Parku Technologicznym, w Hydropolis. Wezmą udział w obozach językowych i społecznych w ramach programu „ EuroWeek- szkoła Liderów”.

Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne zarówno rozwijające zainteresowania, jak i wyrównujące dysproporcje edukacyjne, aby dać szansę każdemu uczniowi na rozwój na miarę jego możliwości i potrzeb.

Szkoła wyposażona zostanie w nowoczesne pracownie przedmiotowe.