Informacja o rozszerzeniu zakresu oznakowania tymczasowego na Wiosce07-09-2018

STRABAG Infrastruktura Południe Sp.z o.o. z. informuje o rozszerzeniu zakresu oznakowania tymczasowego w Wiosce z ruchem jednokierunkowym na odc. ok 220 m od drogi za posesją nr 10F do przepustu na łuku drogi w km 2+233 w związku z kontynuacją robót kanalizacyjnych - II etap - prawa strona od dnia 11-09-2018. STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SP O.O. Spółka Koncernu STRABAG SE