LI Sesja Rady Miejskiej02-07-2018

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na LI Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

 

Porządek LI Sesji
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 9 lipca 2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Syców, sala 57, godz. 15.30

 

 

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr L/368/2018 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

5.   Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców oraz przekazania organowi regulującemu projekt regulaminu.

6.     Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2018.

7.     Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie Komisji:

1.               Posiedzenie Komisja Stałych Rady odbędzie się:

  • 09 lipca 2018 r. godz. 1500, sala 57 Urzędu MiG Syców