Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie26-06-2018

Od piątku 15 czerwca 2018 r. mieszkańcy miasta i gminy Syców mogą dokonywać opłat podatkowych, opłat za zagospodarowanie odpadami, opłat za wydane akty w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz innych opłat za pomocą kart płatniczych lub płatności mobilnych. Rada Miejska w Sycowie podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym. Tym samym nasza gmina włączyła się do „Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”, uruchomionego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. Dzięki temu Urząd Miasta i Gminy został wyposażony w dwa terminale płatnicze POS. Płatności mobilne mogą być realizowane przez klientów za pomocą aplikacji BLIK.

Gdzie można dokonywać płatności bezgotówkowych?

POS - terminale płatniczeWpłaty bezgotówkowe mogą być realizowane:

  • w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 1 lub 1a (parter) - płatności m.in.  za odpisy aktów stanu cywilnego i gospodarowanie odpadami. 
  • w Referacie Księgowości Urzędu, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 26 (I piętro): płatności m.in. z tytułu podatków lokalnych, opłaty skarbowej.  

Klienci Urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala POS nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji realizowanych w ramach Programu.

Wygoda dla mieszkańców i usprawnienie obsługi

Wprowadzenie transakcji bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców naszej gminy poprzez przyjmowanie wpłat za pomocą kart płatniczych. Zwiększenie obrotu bezgotówkowego jest wygodniejsze dla mieszkańców, usprawnia pracę urzędu oraz obsługę mieszkańców.

Pełne informacje o programie Upowszechnienia płatności bezgotówkowych w administracji publicznej dostępne są na stronie www.mr.gov.pl/bezgotówka oraz www.kir.pl/program.