Salwatoriańskie spotkanie młodzieży w Dobroszycach10-05-2018

Po raz 25. Ruch Młodych Salwatorian zorganizuje Salwatoriańskie Forum Młodych w Dobroszycach. Młodzież z całej Polski, i nie tylko, będzie miała okazję do ciekawej formy spędzenia czasu wakacji, rozwinięcia własnych skrzydeł, pogłębienia dialogu i wymiany myśli na temat tego, co w życiu ważne. Już dziś organizatorzy zapraszają na spotkanie do Dobroszyc w dniach od 7 do 16 lipca br.

Wzorem lat ubiegłych jubileuszowe Salwatoriańskie Forum Młodych będzie wakacyjnym spotkaniem o charakterze warsztatowo-wychowawczym. Zamierzeniem organizatorów jest, aby poprzez Forum stworzyć młodzieży sposobność do spotkania się w gronie rówieśników i wspólnego przeżycia czasu wakacji. Charakter warsztatowy spotkania daje młodym ludziom okazję do pogłębienia zdolności, rozwoju pasji i ukrytych talentów, mogących wpłynąć na rozwój ich osobowości, dając jednocześnie szansę na równe wejście w dorosłe życie. Natomiast charakter wychowawczy Forum jest możliwością ukształtowania światopoglądu na istotne tematy oraz formą pomocy w profilaktyce z różnego rodzaju zagrożeniami związanymi z uzależnieniami.
Salwatoriańskie Forum Młodych każdego roku poszerza zakres warsztatów, pragnąc umożliwić wszystkim, bez wyjątku, udział w tym spotkaniu. Jednocześnie organizatorzy zapraszają młodzież z terenu miasta i gminy Syców do licznego udziału w Forum.