Wyłoniono podmiot obsługujący punkty gastronomii nad zalewem w Stradomi11-04-2018

W dniu 06 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00 w kawiarence przy hali sportowej MOSiR Syców ul. Komorowska 2 odbył się I konkurs ofert na wynajem punktów gastronomicznych znajdujących się przy zalewie w Stradomi Wierzchniej w gminie Syców, z przeznaczeniem pod działalność handlowo – gastronomiczną.

Do dyspozycji administrator obiektu oddaje 4 punkty gastronomiczne:1 duży wigwam i 3 małe wigwamy.

Komisja konkursowa ustaliła, co następuje:

Do konkursu przystąpiło trzech oferentów:
1. A. R. LENARCZYK Wojciechowo, 56-500 Syców woj. Dolnośląskie
2. KATARZYNA MOSKAL Stradomia Wierzchnia 56-500 SYCÓW woj. Dolnośląskie 
3. ANNA LENARCZYK 56-504 DZIADOWA KŁODA woj. Dolnośląskie

W prowadzonym postępowaniu w trybie nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego opisanego wyżej przedmiotu przetargu do dnia 06.04.2018 r do godziny 14:00 wpłynęły następujące oferty.

• A. R. LENARCZYK - 1 oferta :
1) na 1 duży wigwam i 3 małe na kwotę 8.620 zł netto,

• KATARZYNA MOSKAL – 2 ofert:
1) na 1 duży wigwam na kwotę 2.300 zł netto
2) na 1 mały wigwam na kwotę 1.300 zł netto

• ANNA LENARCZYK -2 oferty:
1) na 1 duży wigwam i 3 małe na kwotę 8.010 zł netto
2) na 1 duży wigwam na kwotę 4.000 zł netto

Komisja konkursowa w pierwszej kolejności brała pod uwagę oferty całościowe (na 1 duży wigwam i 3 małe wigwamy), informując przy tym uczestników przetargu w formie pisemnej w ogłoszonym do publicznej wiadomości regulaminie konkursowym.

Jednogłośnie komisja konkursowa wybrała ofertę firmy A. R. LENARCZYK, gdyż okazała się być najlepszą ofertą.

Administrator w przeciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu podpisze stosowną umowę z ww. firmą na okres sezonu letniego 2018, z możliwością przedłużenia jej do roku kalendarzowego 2021.

Na tym etapie zakończyło się posiedzenie komisji konkursowej.

 

Za zgodność, przewodniczący komisji przetargowej
Adam Hrehorowicz