V GRAND PRIX TENISA STOŁOWEGO - SYCÓW 201811-04-2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie zaprasza na V GRAND PRIX TENISA STOŁOWEGO SYCÓW 2018. Przed nami I runda, która odbędzie się w dniu 22.04.2018 r. w hali sycowskiego MOSiR-u ul. Komorowska 2. Rozpoczęcie o godz. 10.00. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN

1. CEL:
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Sycowa i okolic, popularyzacja tenisa stołowego.

2. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie i Klub Sportowy WKS PŁOMIEŃ MOSiR Syców.

3. MIEJSCE:
Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie ul.
Komorowska 2, 56-500 Syców.

TERMIN:
I runda GRAND PRIX – 22.04.2018
II runda GRAND PRIX – 20.05.2018
III runda GRAND PRIX – 17.06.2018 
IV runda GRAND PRIX – 23.09.2018
V runda GRAND RIX – 21.10.2018
VI runda GRAND PRIX – 18.11.2018
VII runda GRAND PRIX – 09.12.2018 – finały !

(Grand Prix odbywać się będą kolejno raz w miesiącu, zgodnie z podanym pow. terminarzem)

Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie!
Organizator imprezy zobowiązuje się z wyprzedzeniem dwóch tygodni do następnego terminu spotkań podać do publicznej wiadomości dokładną datę imprezy w razie zmiany terminu.

4. UCZESTNICTWO:
a. Turniej jest otwarty, z podziałem startujących na kategorie bez podziału na płeć :
• Szkoły Podstawowe
• Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne
• OPEN pow. 20 lat bez licencji zawodniczej
• OPEN pow. 20 lat z licencją zawodniczą do 5 ligii włącznie

b. Obowiązuje wpisowe od zawodnika 5 zł. – osoby do 18 roku życia, 20 zł. – osoby powyżej 18 roku życia.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników.

b. Mecz trwa do trzech wygranych setów do 11 pkt. Po każdym rozegranym meczu zawodnicy mają obowiązek niezwłocznie zgłosić sędziemu stolikowemu wynik meczu.

c. Zdobyte miejsca w danej kategorii po każdym z Grand Prix punktowane będą w następujący sposób:

• I miejsce: 100 pkt
• II miejsce: 80 pkt
• III miejsce: 60 pkt
• IV miejsce: 40 pkt
• V miejsce: 20 pkt
• VI miejsce: 10 pkt
• VII miejsce: 8 pkt
• VIII miejsce: 6 pkt
• IX miejsce: 4 pkt
• X miejsce: 2 pkt

d. Przy wyjściu z grupy w przypadku zdobycia identycznej liczby punktów przez zawodników o zwycięstwie decyduje: bezpośredni pojedynek pomiędzy zawodnikami. 
W przypadku zdobycia takiej samej liczby pkt przez zawodników w danej rundzie o zwycięstwie decyduje: stosunek gier następnie setów, piłeczek.

e. Miejsca 1-4 zostaną wyłonione podczas rozgrywek, miejsca 
5-10 zostaną podane na stronie: https://www.facebook.com/Miejski-O%C5%9Brodek-Sportu-i-Rek…/ dzień po rozgrywkach.

f. Klasyfikacja końcowa Grand Prix powstanie w oparciu o 
6 najlepszych wyników indywidualnych zawodnika, czyli przy klasyfikacji końcowej - jeden najsłabszy wynik z 7 edycji odpada.

g. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas VII rundy GRAND PRIX po zakończonych rozgrywkach.

6. SĘDZIOWIE:
a. Mecze sędziowane są wzajemnie i towarzysko przez uczestników.
b. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów nadzór ma sędzia główny (stolikowy).

7. ZAPISY:
a. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w hali sportowej MOSiR Syców lub elektronicznie na adres biuro@mosir.sycow.pl
b. Zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów
c. Zapisy w dniu zawodów w godz. 9:00 do 9:30. Po upływie wyznaczonego czasu dopisanie się do listy zawodników nie jest możliwe.

8. INNE POSTANOWIENIA:
a. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator – MOSiR Syców.

b. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.

c. Decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

UWAGA!
Organizator w przypadku zgłoszenia małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach zastrzega sobie prawo odwołania rywalizacji w tej kat. Minimalna ilość zgłoszonych do pojedynczej kat. wiekowej to 4 zawodników.
Dopuszcza się udział zawodnika wiekiem młodszego w starszej kategorii uwaga! Bez możliwości powrotu do pierwotnej kategorii.

a. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.
b. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców.

c. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać własny sprzęt, strój sportowy i obuwie zmienne.

d. Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:
• są pod wpływem alkoholu lub innych używek,
• swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników turnieju.

e. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na hali lub w szatniach.

Za zgodność:
Dyrektor MOSiR Syców
Adam Hrehorowicz