Ogłoszenie o utrudnieniach w organizacji ruchu w Wiosce12-04-2018

Gmina Syców informuje mieszkańców, że z powodu rozpoczęcia przebudowy drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska, od dnia 26 marca 2018 r. nastąpią utrudnienia w ruchu na tej drodze. O dokładnych terminach zamknięć poszczególnych odcinków, mieszkańcy zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. W związku z tym prosimy o zachowanie ostrożności podczas poruszania się w obrębie przeprowadzanych robót. Do wglądu mapa ze zmianą organizacji ruchu.

W związku z powyższym wykonawca robót – STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - wprowadzi tymczasową organizację ruchu zgodną z zatwierdzonym projektem, przewidującą ruch jednokierunkowy w m. Wioska na odcinkach, gdzie prowadzone będą roboty kanalizacyjne i drogowe oraz lokalne przewężenia jezdni, które będą przestawiane wraz z postępem robót. W okresie jesiennym planowane są także zamknięcia odcinków na całej szerokości jezdni na czas rozkładania nawierzchni asfaltowej i wykonania wymiany przepustu pod jezdnią. O dokładnych terminach zamknięć poszczególnych odcinków, mieszkańcy zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem.

Przebudowy zjazdów indywidualnych będą zgłaszane przez Wykonawcę i uzgadniane na bieżąco bezpośrednio z właścicielami posesji.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie bezpieczeństwa.

 

Galeria