KRUS o wypadkach - Upadek to nie przypadek13-03-2018

W 2017 roku rolnicy zgłosili do Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy 36 wypadków. Większość z nich, to zdarzenia związane z upadkami osób m.in. na śliskich nawierzchniach przejść i ciągów komunikacyjnych, upadki z drabin i ze schodów, upadki z maszyn i pojazdów rolniczych. Upadki spowodowane stosowaniem nieodpowiedniego obuwia to zdarzenia, których odnotowuje się jednak najwięcej.

Ogromny wpływ na uleganie wypadkom mają zmienne warunki pogodowe. Nie uprzątnięty śnieg i lód w obejściu jest bardzo częstą przyczyną zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia. Statystyki pokazują, że nie zwracamy uwagi na obuwie, którego używamy do pracy. Bardzo często, wychodzimy na podwórko w obuwiu domowym, które w połączeniu ze śniegiem tworzą śliską, niebezpieczną nawierzchnię.


Do wielu wypadków dochodzi z użyciem drabin. Korzystamy z nich przy pracach konserwacyjno-remontowych, czy też w ogrodach i sadach do cięcia drzew.

Korzystajmy z drabin z rozmysłem i przewidujmy ewentualne zagrożenia, np. grząski grunt, który spowoduje zagłębienie podłużnic drabin w ziemi pod ciężarem pracującego. Praca u szczytu drabiny bez dodatkowego zabezpieczenia w postaci przymocowania drabiny, użycia liny asekuracyjnej z szelkami lub pasem, zwiększa ryzyko upadku.

Pamiętajmy, że sprawne technicznie maszyny i uprzątnięte schody z poręczą, na pewno zmniejszą ryzyko upadku. Używajmy więc drabinek i stopni umożliwiających bezpieczne wchodzenie i schodzenie z maszyn i pojazdów wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Informujemy, że Pracownicy Kasy prowadzą spotkania szkoleniowe dla rolników, podczas których omawiane są zagrożenia związane z upadkami osób, na które serdecznie zapraszamy.

W każdej placówce KRUS oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl (zakładka ‘wydarzenia prewencyjne’), dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią „Upadek to nie przypadek”.

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniach oraz zapoznawania się z publikacjami promującymi bezpieczne praktyki pracy w rolnictwie.

                              

  Opracowano na podstawie materiałów prewencyjnych KRUS