Program Umiem pływać w szkołach07-03-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Syców Sławomir Kapica kolejny raz podpisał z Dolnośląską Federacją Sportu porozumienie, którego przedmiotem jest organizacja nieodpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych klas I-III w ramach projektu „Umiem pływać”.

W projekcie weźmie udział 45 uczniów ze Szkół Podstawowych w Drołtowicach, Działoszy i Stradomi Wierzchniej. Zajęcia realizowane będą na pływalni „Oceanik” w Ostrzeszowie, mają charakter pozaszkolny i są zachętą do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia. Głównym celem projektu jest upowszechnienie umiejętności pływania wśród dzieci. Uczniowie trenować będą pod okiem instruktora 20 godzin lekcyjnych.

Dzięki pozyskanym przez Gminę środkom uczniowie biorą udział w projekcie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.