• 26 stycznia (sobota) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie odbędzie się XVI Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. Zapraszamy!

Informacja Urzędu Skarbowego w Oleśnicy w sprawie JPK_VAT15-02-2018

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy uprzejmie informuje, że podatnicy podatku od towarów i usług, którzy składają deklaracje podatkowe VAT-7 lub VAT-7K mają obowiązek od 1 stycznia 2018r. prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr zakupów i sprzedaży VAT) i przesyłania jej jako JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Podatniku podatku VAT

Załóż PROFIL ZAUFANY (eGO)

Zrób to już dziś

Przygotuj się do składania JPK_VAT.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy uprzejmie informuje, że podatnicy podatku od towarów i usług, którzy składają deklaracje podatkowe VAT-7 lub VAT-7K mają obowiązek od 1 stycznia 2018r. prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr zakupów i sprzedaży VAT) i przesyłania jej jako JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

JPK_VAT jest zestawem informacji o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przysyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli rozliczenia VAT składane są kwartalnie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy zwraca uwagę na związek pomiędzy prawidłowym wysyłaniem JPK_VAT, a profilem zaufanym (eGo).

Profil zaufany (eGo) to elektroniczny podpis, bezpłatna i wygodna metoda potwierdzenia tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji państwowej, który działa jak odręczny podpis.

Kluczowym elementem prawidłowego wysyłania JPK_VAT jest jego autoryzacja (plik JPK_VAT trzeba uwierzytelnić). Do tego służy m.in. bezpłatny profil zaufany (e-Go). Dzięki założonemu profilowi zaufanemu eGO zyskujesz pewność, że jesteś gotowy do wykonania obowiązku wysyłki JPK_VAT do szefa KAS i plik podlegający wysyłce został właściwie zautoryzowany i podpisany.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy uprzejmie informuje, że w dniach 17 i 24 lutego 2018r. w godz. od 9.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Oleśnicy w pokoju nr 4a będzie uruchomiony punkt obsługi podatnika w którym będzie Państwo mogli załatwić formalności związane z założeniem profilu zaufanego oraz uzyskać informację na temat JPK_VAT.

Więcej informacji na: www.pz.gov.pl oraz www.jpk.mf.gov.pl oraz Krajowa Informacja Skarbowa tel. 801 055 055, 22 330 03 30, Urząd Skarbowy w Oleśnicy tel. 71 314 90 05.

plakat - profil zaufany files/fck/File/US/Plakat_Profil_Zaufany.pdf
ulotka - JPK files/fck/File/US/Ulotka_JPK_2018.pdf