• 26 stycznia (sobota) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie odbędzie się XVI Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. Zapraszamy!

10 lutego mija termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi09-02-2018

Urząd Miasta i Gminy Syców przypomina, że 10 lutego br. upływa termin wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń i luty 2018 r.

Każdy właściciel nieruchomości, który z różnych względów, nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty w terminie zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności.

Od nieterminowych wpłat będą naliczane dodatkowe koszty związane z egzekucją należności (tj.: odsetki, koszty upomnienia). Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego.