• 26 stycznia (sobota) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie odbędzie się XVI Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. Zapraszamy!

Zwrot podatku akcyzowego09-01-2018

Wszystkim rolnikom przypominamy, że w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. wynosi 1,00 zł/l.

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie - pokój nr 1a (parter).

Prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, tak aby uniknąć kolejek.

Więcej informacji: bip.sycow.pl/pl/971/15531/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej-druk-wniosku-o-zwrot-podatku-akcyzowego-luty-sierpien-218-r-.html