• 26 stycznia (sobota) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie odbędzie się XVI Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. Zapraszamy!

Usuwamy azbest w 2018 roku04-01-2018

Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Gmina Syców może uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Formularz wniosku można pobrać na aktualnej stronie.

W  związku z powyższym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację w/w zadania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 

 

 Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:


•  złożenie kompletnego wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie,

•  zadanie należy zrealizować w okresie wiosna-jesień 2018 roku;
• właściciel nieruchomości nowe pokrycie dachowe i jego montaż musi wykonać we własnym zakresie, ponieważ dofinansowanie obejmuje wyłącznie demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;
• wykonanie zadania zlecone będzie firmie, wybranej w postępowaniu, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
•  ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Syców”.

Co najmniej 21 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia robót do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, filia Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, II piętro.


Dodatkowo w przypadku usytuowania budynku w obszarze obserwacji archeologicznej należy wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o uzyskanie opinii konserwatorskiej. Opinia jest niezbędna do zgłoszenia rozpoczęcia prac w  Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Kompletne wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać                                                           
od dnia dzisiejszego tj., do 20 stycznia 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.

Wniosek mogą Państwo pobrać stąd:
files/fck/File/Wniosek_dla_mieszkancow.doc

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, na I piętrze   w pok. 14, bądź  pod nr telefonu (62) 785 51 15