Ulica Oleśnicka otwarta01-12-2017

1 grudnia br. dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej kompleksowo drogi powiatowej nr 1500D – ul. Oleśnickiej w Sycowie. Jest to jedna z największych i najważniejszych inwestycji w powiecie, między innymi z tego powodu, że obejmowała nie tylko modernizację samej drogi, ale także budowę nowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Ten ciąg komunikacyjny jest bardzo ważny tak dla mieszkańców, jak i lokalnego ruchu tranzytowego. Stanowi też dojazd do szpitala. Otwarciu towarzyszyli Pani Minister Beata Kempa – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Pan Jerzy Michalak – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, władze Powiatu Oleśnickiego oraz Miasta i Gminy Syców, ze Starostą i Burmistrzem na czele. Przebudowa odbyła się na odcinku 1 km, od ronda do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 448. Branża drogowa obejmowała wykonanie nowej podbudowy jezdni i nawierzchni bitumicznych, poszerzenie istniejących chodników, budowę nowych chodników i ścieżek rowerowych, remont zatok autobusowych. Pojawiło się też nowe oznakowanie. Droga stała się bezpieczniejsza dla ruchu drogowego i bardziej funkcjonalna. Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz Sycowska Gospodarka Komunalna. Łączna wartość zadania to 8.963.830 zł. Koszty poniósł Powiat Oleśnicki oraz Miasto i Gmina Syców, w tym Sycowska Gospodarka Komunalna. Cennym wsparciem było dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, z tzw. „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Zdjęcia: Dawid Samulski

 

 

Galeria