Komenda Hufca ZHP Syców podsumowała połowę kadencji02-11-2017

W piątek 27.10.2017 r. w Centrum Kultury w Sycowie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Hufca Syców im. 7 Łużyckiej Dywizji Piechoty, na który przybyli instruktorzy i funkcyjni Hufca Syców oraz pełnomocnik Komendantki Chorągwi Dolnośląskiej - hm. Kamil Domański, który czuwał nad poprawnym przeprowadzeniem procedury zjazdowej. Zjazd odbył się w połowie kadencji komendy. Komendanta Hufca phm. Monika Malinowska przedstawiła sprawozdanie z pracy Komendy i podsumowywała minione dwa lata.

Następnie zostało odczytane sprawozdanie organu nadzorującego tj. Komisji Rewizyjnej, która oceniła prace Komendy na dobrą. Pełnomocnik Komendantki Chorągwi Dolnośląskiej zaprezentował ocenę pracy Komendy, w której można było usłyszeć wiele miłych słow. Z przyjemnością informujemy, że władze Komendy uzyskały absolutorium. Został też zmniejszony stan liczebny komendy.

Aktualny skład Komendy Hufca w Sycowie: 

Komendant: phm. Monika Malinowska
Skarbnik Hufca: pwd. Marcelina Jordan 
Członek: pwd. Dawid Florczak

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: pwd. Grzegorz Kicol
Członek: hm Stanisław Kamiński

W Hufcu działają następujące jednostki:

 •  1. GZ „Leśne Duszki”- Syców,
 •  4. GZ „Niesforne Wilczki” – Międzybórz,
 •  7. GZ „Mali Włóczykije”- Syców, 
 • 22. DSH „Azymut” w Goszczu
 •  42. DSH „Sfora” w Międzyborzu
 • 23. SDH „Brzask” w Szczodrowie,
 •  14. DH „Kryzys”- Syców,
 •  75. DW „Pasja”
 •  15. DH „Jastrzębie”- Stradomia,
 • 84. DH „Fuzja” – Syców
 •   Krąg instruktorski

Nasza strona hufcowa: http://zhpsycow.pl/

Instagram: https://www.instagram.com/zhpsycow/

Więcej o harcerstwie na stronach:   https://zhp.pl/; http://dolnoslaska.zhp.pl.

Hufiec Syców jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego, które jest organizacją pożytku publicznego zajmująca się wychowaniem dzieci i młodzieży. Wychowanie w ZHP opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich, kształtuje postawy szacunku wobec każdego człowieka. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Podstawowe wartości, na których opiera się wychowanie zawarte są w prawie harcerskim. Hufiec swoim zasięgiem obejmuje gminy: Międzybórz, Syców, Twardogóra. Stan ilościowy hufca na 27.10.20017 r. wynosi 76 zuchów, harcerzy i instruktorów. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami na rzecz samorządności lokalnej.

Redagował: zespół WIP