Dbajmy o nasze zdrowie! Nie trujmy się sami i nie pozwólmy truć innych!10-11-2017

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie przypomina, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz w domowych piecach. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy Syców, upoważnieni pracownicy sycowskiego magistratu dokonują niezbędnych czynności kontrolnych w celu weryfikacji spalanych w piecach materiałów. Osoby, które dokonują spalania odpadów muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Dla naszego zdrowia, dla zdrowia dzieci – nie palmy śmieci w naszych domowych kotłowniach. Spalanie śmieci jest zabronione, a właśnie w sezonie jesienno-zimowym w obłokach dymu wyczuwalny jest zapach spalanych śmieci, które daje złudne oszczędności.

 

Choroby płuc, astmy, alergie – nasze zdrowie i zdrowie najbliższych, to cena jaką musimy zapłacić za stosowanie praktyk spalania śmieci.

Podczas spalania w domowych piecach odpadów takich jak: plastik, odpady gumowe, tworzywa sztuczne, odpady z płyt wiórowych, ścinki gumy itp. uwalniane są do powietrza szkodliwe i rakotwórcze substancje. Spalając odpady w piecach trujemy siebie, nasze dzieci, naszych sąsiadów, powietrze, glebę i wodę. Z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza narażamy zdrowie nasze i zdrowie najbliższych na czynniki chorobotwórcze, często rakotwórcze.
W całej Polsce samorządy borykają się z tym poważnym problemem, dlatego drodzy mieszkańcy nie palmy śmieci !!!

Obecnie w mieście i gminie Syców prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Każdy ma możliwość selektywnej zbiórki odpadów, która następnie poddawana jest ponownemu recyklingowi. Czynności te powinny  ograniczyć niewłaściwe wykorzystanie śmieci, głównie z uwagi na tańszy ich odbiór niż odpadów zmieszanych.