VI Sycowskie Dni Trzeźwości "STOP UZALEŻNIENIOM"12-10-2017

W dniach 19-20 października 2017 r. odbędą VI Sycowskie Dni Trzeźwości "STOP UZALEŻNIENIOM". W ramach tych dni odbędą się konferencje szkoleniowe, konkursy, prelekcje, warsztaty i przedstawienia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży nt. uzależnień. Przewiduje się "Dni Otwarte" z udziałem specjalistów z dziedziny uzależnień. Dni Trzeźwości rozpoczną się przemarszem, w dniu 19.10.2017 r. (godz. 9:00) z udziałem dzieci i młodzieży oraz przedstawicieli instytucji. Serdecznie zapraszamy!

VI SYCOWSKIE DNI TRZEŹWOŚCI

POD HASŁEM ”STOP UZALEŻNIENIOM” 19-20 PAŹDZIERNIKA 2017R.

19.10.2017r./czwartek/

900 - 940 /zbiórka plac koło dzwonnicy , ul. Kościelna w Sycowie/-przemarsz z transparentami z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli różnych instytucji , ulicami miasta

- zajęcia profilaktyczne  dla dzieci i młodzieży prowadzone przez specjalistów z pracowni Empatia z Kalisza  oraz  przedstawienia na temat uzależnień  „Pomyśl zanim się uzależnisz”  przygotowane przez Szkołę Podstawową   w Drołtowicach  :

800 -1300 Szkoła  Podstawowa  : Nr 1 , Nr 2, Nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące  w Sycowie

 1400 do 1700 /Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sycowie/ certyfikowana konferencja metodyczna- „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży –szanse i zagrożenia –modele skutecznej profilaktyki cyberzaburzeń” dla pracowników oświaty, pracowników  socjalnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji , pracowników instytucji samorządowych ,MGKRPA –prowadzący profesor Mariusz Jędrzejko Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie  

20.10.2017 r./piątek/

830-930 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sycowie -konkurs gier logicznych dla dzieci „Rummikub”

-prelekcje   dla dzieci  prowadzone przez specjalistów z Pracowni Empatia z Kalisza oraz   przedstawienia na temat uzależnień  „Pomyśl zanim się uzależnisz”  przygotowane przez Szkołę Podstawową   w Drołtowicach :

800-1130 Szkoła Podstawowa  :  Drołtowice, Działosza, Stradomi Wierzchnia

900do 1200 Biały Domek ul. 1 Maja 3 w Sycowie , Drzwi otwarte - warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień „Młody konsultant” prowadzone przez specjalistów z dziedziny uzależnień z Pracowni Empatia z Kalisza

1400 do 1500 /Urząd Miasta i Gminy w Sycowie –sala sesyjna/  konferencja na temat uzależnień /uzależnienia behawioralne/ dla pracowników oświaty, pracowników  socjalnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji , pracowników instytucji samorządowych ,MGKRPA –prowadząca  mgr Daria Ciesielska specjalista  psychoterapii uzależnień - firmy Empatia z Kalisza

1500 Podsumowanie VI Sycowskich Dni Trzeźwości –rozstrzygnięcie konkursów  dla dzieci i młodzieży