Fundusze unijne dla szkół w Gminie Syców13-09-2017

Od 1 września 2017 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie im. III Tysiąclecia rozpoczęła realizację projektu „TIK – Twórcza Innowacyjna Kreatywna szkoła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz poradnictwo zawodowe dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Sycowie.


fundusze europejskie

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2017 - 30.06.2019 

Wartość projektu : 827 130,00 zł       dofinansowanie  : 782 838,00 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, ukształtowanie właściwych postaw i zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 723 uczniów uczęszczających do szkół   w Sycowie.

Szkoły wyposażone zostaną w nowoczesne pracownie komputerowe oraz pracownie przyrodnicze.

 Od  01 września 2017  rozpoczyna się również realizacja projektu

„Nasza szkoła nasza przyszłość- rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach wiejskich

Gminy Syców”

Projekt również realizowany jest w okresie 01.08.2017 - 30.06.2019 

Wartość   projektu    243 732,00 zł,    dofinansowanie  : 229 332,00 zł

 W ramach projektu zaplanowano zajęcia dla   uczniów (zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne ) oraz  szkolenia dla nauczycieli 

Zakupione zostaną pracownie przyrodnicze dla wszystkich szkół oraz zestawy interaktywne ( tablica interaktywna+ rzutnik +laptop  oraz inne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć np. pomoce logopedyczne, matematyczne, itp

Ogółem w ramach projektów – współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020   ,

w okresie 01.08.2017 – 30.06.2017 - zrealizowanych zostanie  8160 godzin dodatkowych zajęć  wspierających rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych , szkolenia dla 68 nauczycieli  w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania ich podczas nauczania. Szkoły doposażone zostaną w pracownie przyrodnicze , sprzęt TIK , pomoce dydaktyczne  np. pomoce  logopedyczne, matematyczne, do zajęć z programowania, itp.

Autor: Jolanta Trela