Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych24-07-2017

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi rekrutację na III turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Jest przeznaczona dla ochotników, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.