Działania KRUS w zapobieganiu wypadkom przy pracy rolniczej14-07-2017

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin, także ze względu na niebezpieczeństwo wypadków przy pracy, wzmożone w warunkach gorączki żniwnej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy w minionym półroczu przyjęła 18 zgłoszeń wypadków, którym ulegli rolnicy z powiatu oleśnickiego, czyli o dwa mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Najczęstszymi zdarzeniami były upadek osób przechodzących podczas pracy na terenie gospodarstwa oraz urazy rąk osób obsługujących zwierzęta. Nie odnotowano zdarzeń spowodowanych zatruciem środkami chemicznymi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. realizuje zadania dotyczące zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej.
W celu zapobiegania wypadkom, Kasa w wybranych sołectwach przeprowadziła spotkania z rolnikami podczas których, oprócz informacji o bieżącej działalności KRUS, przekazano informacje o zagrożeniach wypadkami i chorobami w środowisku rolniczym oraz o sposobach ich zapobiegania. Informacje o zagrożeniach występujących w środowisku wiejskim były przekazywane również  dzieciom ze szkół podstawowych podczas pogadanek i konkursów.
Sami rolnicy z gmin powiatu oleśnickiego biorą czynny udział w zapobieganiu  wypadkom przy pracy rolniczej m.in. w corocznie organizowanym Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Do tegorocznej edycji konkursu, gdzie główną nagrodą jest ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa Kasy, w powiecie oleśnickim zgłosiły swój udział cztery gospodarstwa rolne. Po eliminacjach regionalnych i wojewódzkich, zwyciężyło gospodarstwo Państwa Haliny i Jana Smorawskich z Zawady (gmina Syców) i będzie reprezentować Dolny Śląsk na szczeblu ogólnopolskim. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku września – życzymy powodzenia naszym Laureatom.
Przypominamy, że dla dzieci w wieku do lat 16-tu, których jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest ubezpieczone w KRUS Prezes Kasy ufundował POLISĘ od następstw nieszczęśliwych wypadków. Więcej informacji  można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Oleśnicy.

 

                                                                                                   Grzegorz Juskowiak
                                                                                                  Samodzielny Inspektor
                                                                                                    PT KRUS Oleśnica
 

List Prezesa KRUS List_Prezesa_KRUS_.pdf