Zmiany w składzie Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie11-09-2017

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Syców Nr 428/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
  1. Renata Grzędziak - Przewodniczący, starszy pracownik socjalny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie;
  2. Helena Byra - Z-ca przewodniczącego, przedstawiciel Towarzystwa Pomocy Niepełnosprawnym w Sycowie;
  3. Dariusz Kopeć - Kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Sycowie;
  4. Elżbieta Wróbel - Członek Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sycowie;
  5. Jolanta Trela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie;
  6. Anna Kamińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej;
  7. Anna Nowicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie;
  8. Urszula Jarzymowska - Kurator Zawodowy Rodzinny I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Oleśnicy;
  9. Piotr Nogala - Dyrektor SP ZOZ Przychodnia   w Sycowie.

Adres:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie ul. Wrocławska 8 56-500 Syców

Kontakt (telefony):

62 785 51 50
62 785 24 95

517  500  388