Rozstrzygnięcie konkursu "Przyjaciele Lasu"19-05-2017

Po raz XIV Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej była organizatorem Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Plastycznego pt. „Przyjaciele Lasu”. Cykliczny konkurs cieszy się wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dużą popularnością. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców, leśników i samorządowców udaje się edukować przyrodniczo kolejne pokolenia młodych ludzi. Na konkurs wpłynęło 436 prac plastycznych, spośród których wyłoniono 160 laureatów. Każdy z nich otrzymał interesujące nagrody książkowe od licznych sponsorów. Patronat nad wydarzeniem objął m. in. Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Kapica wraz z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.

18 maja na rozstrzygnięcie konkursu przybyli włodarze gminy, z przewodniczącym Rady Miejskiej Bolesławem Moniuszką i burmistrzem Sławomirem Kapicą, dopisali też gminni radni. Zarówno dyrektor szkoły w Stradomi Anna Kamińska, jak i burmistrz w podsumowaniu szeroko zakrojonego przedsięwzięcia podkreślali rolę edukacji przyrodniczej i życia w zgodzie z naturą, kształtującej poczucie odpowiedzialności najmłodszych za kraj i środowisko naturalne.

Jak wygląda las, świat roślin i zwierząt w wyobrażeniach dzieci i młodzieży można przekonać się oglądając wystawę złożoną z nadesłanych prac w auli Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej. Organizatorzy zapraszają do zwiedzania. Laureatom i pomysłodawcom gratulujemy!

Galeria