SYCOWSKA STRZAŁA 2017, czyli II Plenerowe Mistrzostwa Sycowa Łucznictwa Tradycyjnego26-04-2017

MOSiR Syców i KS WKS PŁOMIEŃ MOSiR SYCÓW zapraszają na II Plenerowe Mistrzostwa Sycowa Łucznictwa Tradycyjnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bolesława Moniuszko. Impreza odbędzie się 7 maja 2017r. (sobota) godz. 11.00 w Parku Miejskim w Sycowie (okolice grila).

 

SYCOWSKA STRZAŁA 2017
II Plenerowe Mistrzostwa Sycowa Łucznictwa Tradycyjnego
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Bolesława Moniuszko

REGULAMIN:

Organizatorzy: MOSiR Syców, KS WKS PŁOMIEŃ MOSiR SYCÓW
Termin: Niedziela 07. 05. 2017 r. godz. 11.00
Miejsce: Park Miejski w Sycowie (okolice grila)
Koordynator zawodów łuczniczych: Adam Hrehorowicz, Ireneusz Lebek,

INFORMACJE OGÓLNE:

- Turniej będzie miał formę bojówki terenowej ze zróżnicowanym stopniem trudności.
- Prawie 30 celów 3D rozstawionych zostanie w sycowskim parku na odcinku ok. 3 km.
- Zawodnicy podzieleni na grupy zdobywać będą punkty na poszczególnych "stanowiskach".
- Punktacja jak w zawodach 3D (uwaga 4 –a strzała za 2 pkt.)
- SYCOWSKA STRZAŁA – to oddzielna konkurencja dla uczestników imprezy ze specjalną nagrodą, zawodnik oddaje tylko jedną próbę do wyznaczonego w oddali celu
rozmieszczonego na wyspie przy stawie nr 1.
- O zwycięstwie w całym turnieju decydować będzie suma zdobytych punktów na wszystkich celach 3D.
- Startujący w kategorii wiekowej do lat 15 strzelają z krótszych dystansów.
- Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców).
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem GŁOS ROZSTRZYGAJĄCY MA ORGANIZATOR ZAWODÓW- KOORDYNATOR
- Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany godziny rozpoczęcia zawodów oraz przebiegu i zakończenia zawodów.

KATEGORIE WIEKOWE:

1. DZIECI do lat 15 bez podziału na płeć
2. KOBIETY
3. MĘŻCZYŹNI

KATEGORIE SPRZĘTOWE

1. Łuk tradycyjny:
2. Łuk typu Hunter:

UDZIAŁ:

- W turnieju mogą brać udział zawodnicy posiadający własny sprzęt, osoby pełnoletnie oraz dzieci będące pod opieką osoby dorosłej.
- Zawodnicy posiadający łuk tradycyjny lub łuk typu Hunter.
- Organizator dopuszcza udział zawodników posiadających strzały karbonowe.

NAGRODY:

- Dla trzech najlepszych zawodników w danej kategorii przewidziane medale i dyplomy a dla najlepszego dodatkowo puchar (statuetka).

ZGŁOSZENIA:

Prosimy o zgłoszenie zawodników do czwartku 4 maja do godz. 15.00 w celu sprawnego przygotowania zawodów.
Koszt uczestnictwa w zawodach: dorośli 20 zł., dzieci do lat 15 - 10 zł. płatne przed rozpoczęciem turnieju u organizatorów.
Uwaga! osoby zgłoszone po terminie oraz w dniu zawodów koszt wpisowego 30 zł.!
Zgłoszenia tel. 62 785 51 44 lub e-mail: biuro@mosir.sycow.pl

PLAN ZAWODÓW:

09:30 - 10:30 Rejestracja zawodników, trening przed zawodami
10:50 Otwarcie zawodów przez organizatorów
11:00 Rozprowadzenie drużyn na stanowiska
11:11 Rozpoczęcie strzelania
15.30 Zakończenie strzelania, przerwa na poczęstunek, kawę i herbatę oraz ciepły posiłek dla zawodników, podliczenie punktów
16:00 Zakończenie turnieju łuczniczego i wręczenie nagród

 

Za zgodność:
Dyrektor MOSiR Syców
Adam Hrehorowicz