IV GRAND PRIX TENISA STOŁOWEGO - SYCÓW 201718-04-2017

Zapraszamy sympatyków tenisa stołowego do udziału w IV GRAND PRIX Tenisa Stołowego - Syców 2017. I runda odbędzie się już 23.04.2017 r. godz. 10.00. Szczegółowe informacje w biurze MOSiR Syców tel. (62) 785 51 44.

REGULAMIN
IV GRAND PRIX TENISA STOŁOWEGO - SYCÓW 2017
23.04.2017 r., godz. 10:00

(UWAGA! Przyjmowanie zgłoszeń w godz. 9:00 - 9:30, godz. 10:00 początek gier).

1. CEL:
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Sycowa i okolic, popularyzacja tenisa stołowego.

2. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie i Klub Sportowy WKS PŁOMIEŃ MOSiR Syców.

3. MIEJSCE I TERMIN:
Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie ul. Komorowska 2, 56-500 Syców.
• I runda GRAND PRIX – 23.04.2017
• II runda GRAND PRIX – 21.05.2017
• III runda GRAND PRIX – 04.06.2017
• runda IV – VII dokładne terminy po wakacjach!

(Grand Prix odbywać się będą kolejno raz w miesiącu, zgodnie z podanym pow. terminarzem)
Uwaga! Terminy mogą ulec zmianie.

Organizator imprezy zobowiązuje się z wyprzedzeniem dwóch tygodni do następnego terminu spotkań podać do publicznej wiadomości dokładną datę imprezy w razie zmiany terminu.

4. UCZESTNICTWO:
a. Turniej jest otwarty, z podziałem startujących na kategorie bez podziału na płeć :
• Szkoły Podstawowe
• Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne
• OPEN pow. 20 lat bez licencji zawodniczej
• OPEN pow. 20 lat z licencją zawodniczą z 3 ligą włącznie
b. Obowiązuje wpisowe od zawodnika 5 zł. – osoby do 18 roku życia, 20 zł. – osoby powyżej 18 roku życia.

UWAGA:
Organizator w przypadku zgłoszenia małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach zastrzega sobie prawo odwołania rywalizacji w tej kat. Minimalna ilość zgłoszonych do pojedynczej kat. wiekowej to 4 zawodników.
Dopuszcza się udział zawodnika wiekiem młodszego w starszej kategorii uwaga! Bez możliwości powrotu do pierwotnej kategorii.
a. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.
b. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców.
c. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać własny sprzęt, strój sportowy i obuwie zmienne.
d. Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:
• są pod wpływem alkoholu lub innych używek,
• swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników turnieju.
e. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na hali lub w szatniach.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników.
b. Mecz trwa do trzech wygranych setów do 11 pkt. Po każdym rozegranym meczu zawodnicy mają obowiązek niezwłocznie zgłosić sędziemu stolikowemu wynik meczu.
c. Zdobyte miejsca w danej kategorii po każdym z trzech Grand Prix punktowane będą w następujący sposób:
• I miejsce: 100 pkt
• II miejsce: 95 pkt
• III miejsce: 91 pkt
• IV miejsce: 88 pkt
• V miejsce: 87 pkt
• VI miejsce: 86 pkt
• VII miejsce: 85 pkt
• VIII miejsce: 84 pkt
Miejsca 1-4 zostaną wyłonione podczas rozgrywek, miejsca 5-8 zostaną podane na stronie: https://www.facebook.com/Miejski-O%C5%9Brodek-Sportu-i-Rek…/ dzień po rozgrywkach.

Przy wyjściu z grupy w przypadku zdobycia identycznej liczby punktów przez zawodników o zwycięstwie decyduje: bezpośredni pojedynek pomiędzy zawodnikami.
W przypadku zdobycia takiej samej liczby pkt przez zawodników w danej rundzie o zwycięstwie decyduje: stosunek gier następnie setów, piłeczek.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas III rundy GRAND PRIX po zakończonych rozgrywkach.

O klasyfikacji końcowej decyduje zdobycie największej liczby punktów, we wszystkich trzech rundach rozgrywek.

6. SĘDZIOWIE:
a. Mecze sędziowane są wzajemnie i towarzysko przez uczestników.
b. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów nadzór ma sędzia główny (stolikowy)

7. ZAPISY:
a. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w hali sportowej MOSiR Syców lub elektronicznie na adres biuro@mosir.sycow.pl
b. Zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów
c. Zapisy biuro MOSiR Syców lub w dniu zawodów w godz. 9:00 do 9:30
d. Zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa na 30 min. przed rozpoczęciem turnieju.

8. INNE POSTANOWIENIA:
a. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator – MOSiR Syców.
b. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
c. Decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie oraz
KS WKS PŁOMIEŃ MOSiR SYCÓW

Za zgodność:
Dyrektor MOSiR Syców
Adam Hrehorowicz