Najlepsi w gminnym turnieju wiedzy pożarniczej24-03-2017

W dniu 23 marca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju uczestniczyło 22 laureatów eliminacji szkolnych, przeprowadzonych wcześniej w placówkach oświatowych na terenie gminy Syców. Laureaci oraz zdobywcy dwóch pierwszych miejsc reprezentować będą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 30 marca 2017 w Wabienicach.

Eliminacje podzielone były na dwie części: pierwsza z nich polegała na udzielenie poprawnej odpowiedzi na 30 pytań testowych, a w drugiej części Jury wytypowało po troje uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali największą ilość punków, odpowiadając na 5 pytań.
Tematyka turnieju dotyczyła prewencji pożarowej, znajomości działań taktycznych PSP i OSP oraz działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
w grupie I – Jakub Piras – uczeń Szkoły Podstawowej w Drołtowicach,
w grupie II – Patrycja Klek – uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie,
grupie III – Marcin Liebner – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.

Wiedzę uczestników oceniało 3-osobowe jury pod przewodnictwem kpt. Piotra Ciemnego p.o. Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sycowie,
. kpt. Bartłomieja Komina – Dowódcy Zmiany w JRG PSP w Sycowie i asp. Adama Osieckiego- Dowódcy sekcji w JRG PSP w Sycowie.
Każdy z uczestników otrzymał
upominki i dyplomy, natomiast laureaci oraz zdobywcy 2. i 3. miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy.
Nagrody wręczali: Józef Szymański – Nadleśniczy Nadleśnictwa w Sycowie, st. kpt. w st. spocz. Jan Osiecki – Komendant Gminny OSP W Sycowie i Andrzej Kacyna – Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie.
Przygotowaniem i organizacją turnieju zajmował się st. asp. w st. spocz. Stanisław Kamiński.

Komendant Gminny OSP dziękuje fundatorom za przekazane nagrody i upominki, które sponsorowali:

1. Nadleśnictwo Syców
2. „Highpex” Radosław Piechnik
3. „Ascobloc” Krzysztof Jasik
4. „Wimar” – Stanisław Baran – Marek Cebrat
5. Zakład Budowlany – Krzysztof Lentka
6. Stacja Paliw – „Szejk” – Roman Adamski – Krzysztof Czysty
7. „Karbon” – Jan Kropka
8. „Chemal” – Zbigniew Stróżyk
9. „Elektro-Service – Hubert Pietzonka
10. Komendant Gminny OSP w Sycowie – st. kpt.  w st. spocz. Jan Osiecki

 

 

Galeria