Rodzinny Ogród Działkowców zaprasza na spotkanie16-03-2017

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Zgoda” w Sycowie zawiadamia wszystkich działkowców, że działając zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem PZO zamierza przeprowadzić zebrania w poszczególnych Ogrodach. Terminy spotkań podajemy poniżej.

Terminy spotkań:

  • Ogród 15-lecia – 24.03.2017 r. godz. 17.00;
  • Ogród Komorowska – 25.03.2017 r. godz. 17.00;
  • Ogród Kaliska – 25.03.2017 r. godz. 17.00;
  • Ogród Waryńskiego – 31.03.2017 r. godz. 17.00;
  • Ogród Pawłówek – 01.04.2017 r. godz. 17.00;
  • Ogród Broniewskiego – 01.04.2017 r. godz. 17.00;

Zebrania będą obsługiwać członkowie Zarządu ROD „Zgoda”. Organizatorzy proszą wszystkich działkowców o liczny udział.

 

                                                                                   Prezes ROD „Zgoda” w Sycowie

                                                                                              Henryk Cybulski