SYCOWSKA STRZAŁA 2016, czyli I plenerowe Mistrzostwa Sycowa Łucznictwa Tradycyjnego15-04-2016

MOSiR Syców i KS WKS PŁOMIEŃ MOSiR SYCÓW zapraszają na I Plenerowe Mistrzostwa Sycowa Łucznictwa Tradycyjnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bolesława Moniuszko. Impreza odbędzie się 7 maja 2016 r. (sobota) r. godz. 11.00 w Parku Miejskim w Sycowie (okolice grila).

I Plenerowe Mistrzostwa Sycowa Łucznictwa Tradycyjnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Bolesława Moniuszko

REGULAMIN:
Organizatorzy: MOSiR Syców, KS WKS PŁOMIEN MOSiR SYCÓW
Termin: Sobota 07. 05. 2016 r. godz. 11.00
Miejsce: Park Miejski w Sycowie (okolice grila)
Koordynator zawodów łuczniczych: Adam Hrehorowicz, Ireneusz Lebek

INFORMACJE OGÓLNE:

- Turniej będzie miał formę bojówki terenowej ze zróżnicowanym
stopniem trudności.
- Dwanaście tematycznych plansz rozstawionych zostanie w
sycowskim parku wzdłuż Trasy Zdrowia PZU na odcinku 3 km.
- Zawodnicy podzieleni na grupy zdobywać będą punkty na
poszczególnych "stanowiska".
- SYCOWSKA STRZAŁA – to oddzielna konkurencja dla
uczestników imprezy ze specjalną nagrodą (zawodnik oddaje
tylko jedną próbę do wyznaczonego w oddali celu
rozmieszczonego na wyspie – przy stawie nr 1).

- O zwycięstwie decydować będzie suma zdobytych punktów na
wszystkich planszach.

PRZEBIEG ZAWODÓW
10:00 - 11:00 Rejestracja zawodników, trening przed zawodami
11:15 Otwarcie zawodów przez organizatorów
11:30 Rozprowadzenie drużyn na stanowiska
11:40 Rozpoczęcie strzelania
15.30 Zakończenie strzelania, przerwa na poczęstunek, kawę i
herbatę oraz ciepły posiłek dla zawodników, podliczenie
wyników zawodów
16:00 Zakończenie turnieju łuczniczego i wręczenie nagród

NAGRODY:

- Dla trzech najlepszych zawodników w danej kategorii
przewidziane medale i dyplomy a dla najlepszego dodatkowo
puchar
- Dla najlepszego zawodnika turnieju NAGRODA SPECJALNA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWODÓW

Kategoria startowa:

- w każdej kategorii (oprócz dzieci) występuje podział na K i M (Kobiety lub Mężczyźni), pod warunkiem zgłoszenia min 3 uczestników K lub M.
W razie braku wymaganej ilości zawodników obecni będą startowali w grupie łączonej K+M.

1. Kategoria wiekowa I: dzieci do lat 15 (łuki klasyczne) bez podziału na płeć.
2. Kategoria wiekowa II: Dorośli podział na płeć K+M

KATEGORIE SPRZĘTOWE
1. Łuk tradycyjny: łuk drewniany lub laminat wykonany z półką lub bez, można używać podstawki, bez celownika i innych znaków celowniczych, bez spustu, można używać ochrony palców.
2. Startujący w kategorii wiekowej do 15 lat strzelają z krótszych dystansów.
3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców).
4. Dzieci do lat 12 biorą udział w zawodach ( na trasie zawodów) pod opieką rodziców lub opiekunów.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem GŁOS ROZSTRZYGAJĄCY MA ORGANIZATOR ZAWODÓW- KOORDYNATOR
6. Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany godziny rozpoczęcia zawodów oraz przebiegu i zakończenia zawodów.

Zgłoszenia:
Prosimy o zgłoszenie zawodników do czwartku 5 maja do godz. 15.00 w celu sprawnego przygotowania zawodów.
Uwaga! wśród zgłoszonych w terminie zawodników z opłaconym wpisowym zostanie wylosowana nagroda niespodzianka.
Koszt uczestnictwa w zawodach: dorośli 20 zł., dzieci do lat 15 - 10 zł. płatne przed rozpoczęciem turnieju u organizatorów.
Uwaga! osoby zgłoszone po terminie oraz z dniu zawodów koszt wpisowego 30 zł.!
Zgłoszenia tel. 62 785 51 44 lub e-mail: biuro@mosir.sycow.pl