WIADOMOŚCI - aktualności

  • W związku z możliwym zagrożeniem koronawirusem PSSE w Oleśnicy wydała komunikat dot. zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) w opracowaniu przez Główny Inspektorat Sanitarny. Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi informacjami.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XVIII sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • Burmistrz Miasta i Gminy Syców podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobka Miejskiego w Sycowie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria i jednocześnie ogłasza terminy rekrutacji.

  • 10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

  • Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie serdecznie zapraszają rodziców i uczniów przyszłych klas pierwszych na Drzwi Otwarte, które odbędą się w czwartek 27 lutego o godz. 17.00. Poznaj bazę szkoły i możliwości rozwoju oraz wsparcia, jakie SP3 stwarza swoim uczniom. Jedyna na Dolnym Śląsku Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów, Klub Młodego Odkrywcy we współpracy z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, Artystyczna Trójka we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, nauka programowania i sztucznej inteligencji w ogólnopolskim projekcie AI Schools & Academy, współpraca z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Egurrola Dance Studio.

  • Dyrekcja i nauczyciele Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie zapraszają dzieci i rodziców do udziału w drzwiach otwartych w dniu 25.02.2020 o godz. 17:00. Rodzicu, przyjdź - zobacz szkołę, poznaj zasady rekrutacji i funkcjonowania placówki! W programie zajęcia dla dzieci z kodowania i robotyki, językowe🇩🇪🇺🇸, doświadczenia chemiczne w nowej pracowni biologiczno - chemicznej oraz atrakcje sportowe.

  • Poczta Polska przypomina o zadbaniu na swoich posesjach o skrzynki pocztowe(oddawcze), w których listonosze mogą zostawiać korespondencję. Dotyczy, to zarówno nowych budynków mieszkalnych oraz tych, które dotychczas jeszcze ich nie posiadają. Poza funkcjonalnym elementem jest to również obowiązkiem. Od 1 stycznia 2013 r. o umieszczeniu skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

  • Referat ds. Podatków i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że związku z aktualizacją systemu podatkowego biuro Referatu będzie nieczynne dla klientów w dniach 10-13 lutego 2020 r. (poniedziałek -czwartek). Składanie dokumentów w biurach nr 3 (podawcze), nr 24 (sekretariat). Za utrudnienia przepraszamy.

  • Już 26.02.2020 r. o godzinie 17:00 pierwsze spotkanie informacyjne na temat funkcjonowania i zasad rekrutacji do Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie. W imieniu dyrekcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą placówką. Szczegóły na plakacie.

  • W związku z trwającym sezonem grzewczym, informujemy, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Syców przeprowadzają kontrole palenisk domowych w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania do celów grzewczych. Kontrole prowadzone są na dwa sposoby: kontrole na zgłoszenie mieszkańców gminy, którzy wskazują nieruchomości, w których mogą być spalane odpady, jak również prowadzone są tzw. kontrole losowe. Ponadto Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Syców przeprowadzą kontrolę wszystkich istniejących na terenie gminy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

strony 5 6 7 8 9 10 11

Galeria