WIADOMOŚCI - aktualności

  • Uniwersytet Trzeciego Wieku "Sursum Corda" w Sycowie oraz Sołectwo Wioska zapraszają na festyn pn. "Pożegnanie lata", który odbędzie się na placu przy świetlicy w Wiosce 23 września o godz. 14.00. Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych na otarcie łez po mijającym sezonie.

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Akademia Sportu "Olimpia" w Sycowie zapraszają na zajęcia gimnastyki artystycznej dla dziewcząt o rozpiętości wiekowej 4-12 lat. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 12 września o godz. 17.30 w kawiarence MOSiR-u. Zajęcia poprowadzą instruktorzy z wrocławskich ośrodków w dziedzinie akrobatyki. Zapraszamy.

  • Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął kolejne działania w celu wsparcia dolnośląskich rzemieślników. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów mający na celu unowocześnienie procesów produkcyjnych zwiększających konkurencyjność i innowacyjność wytwarzanych dóbr i usług. Termin naboru: 05.10.2017 r. od godz. 8.00 do 07.12.2017 r. godz.15.00.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, że do 30 września 2017 r. zobowiązani są do uiszczenia opłaty III raty za zezwolenia. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

  • W ramach 52. Festiwalu Wratislavia Cantans Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Apostołów Jana i Piotra w Sycowie zaprasza na koncert włoskiego zespołu muzyki dawnej. W sobotę, 9 września o godzinie 19.00 w kościele ewangelickim (ul. placu Królowej Jadwigi 3) zostanie wykonane nieukończone dzieło Johanna Sebastiana Bacha Die Kunst der Fuge. W roli głównej wystąpi Accademia Bizantina pod batutą Ottavia Dantone. Szczegóły na plakacie.

  • 31 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie odbyło się uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych oraz wręczenie aktów mianowania przez Burmistrza Sławomira Kapicę trzem nauczycielkom z gminy Syców, które wcześniej (9 sierpnia) zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną.

  • Informujemy, że w dniu 7 września 2017 r. o godz. 15:00 w sali nr 23 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie odbędzie się spotkanie z projektantem ds. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorów, Działosza i Wielowieś. Celem spotkania jest omówienie złożonych wniosków oraz przedstawienie koncepcji projektu zmiany planu miejscowego. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w spotkaniu.

  • Przed nami 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu". W ramach ogólnopolskiego i europejskiego wydarzenia zapraszamy na VII Jarmark Regionalny, który odbędzie się w Parku Miejskim w Sycowie 10 września w godz. 13.00-18.00. Jak co roku celem święta jest edukacja historyczna, kulturalna oraz promocja narodowego i regionalnego dziedzictwa jako źródła wspólnych korzeni kultury europejskiej.

strony 4 5 6 7 8 9 10