WIADOMOŚCI - aktualności

  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Świat odkrywców, odkrywanie świata - nowatorski program rozwoju kompetencji i pobudzania aktywności edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci szkół podstawowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  • Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się obchodami 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, 9 marca 2019 r. o godz. 11:00 w 20 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju rozpoczną się pikniki wojskowe pod hasłem "20 lat Polski w NATO". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w piknikach, które będą zorganizowane w formie "otwartych koszar" - na terenie Wrocławia w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ul. Obornickiej. Szczegóły na plakacie.

  • Od 9 lat w dniu 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zwanych także żołnierzami niezłomnymi. Święto poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, które po II wojnie światowej zbrojnie wystąpiło przeciwko sowietyzacji Polski. Do refleksji o „Niezłomnych” zachęca Burmistrz Dariusz Maniak, który uczcił ich pamięć, składając wieniec w miejscu upamiętniającym walczących o wolność.

  • W odpowiedzi na liczne prośby i oczekiwania mieszkańców gminy, roczne zeznania podatkowe pomogli rozliczyć w naszym Urzędzie pracownicy Urzędu Skarbowego w Oleśnicy. Posunięcie cieszyło się dużym powodzeniem wśród sycowskiej społeczności. Jednocześnie informujemy, że inicjatywa może być powtórzona, o ile zbierze się większa grupa osób zainteresowanych elektronicznym rozliczeniem podatkowym czy rozwianiu wątpliwości w zeznaniu. W przypadku zainteresowania z tej formy pomocy, więcej informacji uzyskać można w pokoju nr 3 (Biuro Podawcze UMiG). Pracownikom Urzędu Skarbowego w Oleśnicy serdecznie dziękujemy.

  • Zapraszamy na kabaretowe show pn. "Hity niby Elity" w wykonaniu m.in. dyrektorów placówek oświaty i kultury, burmistrzów ościennych gmin oraz kierowników instytucji państwowych. Wydarzenie organizowane w Międzyborzu, z udziałem burmistrza i mieszkańców Sycowa sprawiło, że trzeba to pokazać również w naszym mieście! Zapraszamy do Domu Kultury w Sycowie w niedzielę 3 marca 2019 o godz. 16:00. Goście, oprócz wcielenia się w odpowiednią rolę, będą śpiewali piosenkę (hit) ale ze zmienionym tekstem pasującym do tematu imprezy. Hity niby Elity wystąpią pod batutą sycowianki Ireny Pudłowskiej. Zapraszamy!

  • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie grantu w związku z realizacją projektu pt. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy” w ramach RPO WD 2014-2020. Wnioski o przyznanie grantu w ramach zimowego naboru można składać do 7 marca 2019 roku. Wsparcie wypłacane jest w postaci grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maks. wysokość wynosi 30 000,00 PLN. Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na VI Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali nr 56 III p. budynku UMiG w Sycowie odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie ustalenia planu inwestycyjnego na 2019 r.

  • Urząd Miasta i Gminy Syców przypomina, iż 10 lutego br. upłynął termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń i luty 2019 r. Każdy właściciel nieruchomości, który z różnych względów, nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty w terminie zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności.

  • Od 18 marca organizowane były zebrania wiejskie, podczas których wybierani byli sołtysi i rady sołeckie na nową kadencję. Równolegle w mieście wybierani byli przewodniczący zarządu oraz zarządy osiedli. Wybory trwały do 20 maja. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w wyborach.

strony 4 5 6 7 8 9 10

Galeria