WIADOMOŚCI - aktualności

  • Wszystkim rolnikom przypominamy, że w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

  • 26. Finał WOŚP odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018, a jego celem będzie pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. W Domu Kultury w Sycowie startujemy o godzinie 15:00. Podczas wspólnej zabawy w Domu Kultury w Sycowie obecna publiczność będzie miała okazję zobaczyć program artystyczny przygotowany przez placówki MiG Syców. Jak co roku nie zabraknie ekscytujących licytacji rzeczy przekazanych na wielkoorkiestrową imprezę.

  • Wciąż jeszcze trwamy w czasie świąteczno-noworocznym naznaczonym przychylnością do świata i ludzi. To okres kolędowania, a także wystawiania tak lubianych przez dzieci i dorosłych jasełek. Tradycyjnie opowiedziana historia narodzin Jezusa była kanwą Mszy Świętej w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie. Wyjątkową oprawę jasełek “Przybieżeli do Betlejem” przygotowali uczniowie i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie. W świąteczne przedpołudnie ponad 60 artystów zarówno z klas 1, 4 jak i klas gimnazjalnych zaprezentowało opowieść o Narodzeniu Pańskim w Betlejem.

  • Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że w najbliższym czasie planowany jest nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Gmina Syców może uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Formularz wniosku można pobrać na aktualnej stronie.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XL/274/2017 Rady Miejskiej w Sycowie od dnia 2 stycznia 2018 roku (wtorek) rusza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Syców na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła w 2018 r. Wnioski można składać w pokoju nr 1A, nr 8 oraz w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu.

  • Informuje się, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie został wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Sycowa. Wszelkie uwagi, w szczególności odnośnie wpływu tego planu na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2018 r. Więcej informacji:. p. 39 tut. Urzędu, tel. 62 785 5114.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 31 stycznia br. są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W tym dniu upływa także termin dokonania opłaty I raty za zezwolenia. Bliższe informacje: tel. 62 785 5120 (w godz. 9:00 - 13:00).

  • Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął w dniu 12 grudnia 2017 r. uchwały w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz możliwościach zapoznania się z niezbędna dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawi

strony 4 5 6 7 8 9 10