WIADOMOŚCI - aktualności

  • 9 września 2017 r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ”Marzenie” we Wrocławiu miała miejsce uroczystość Okręgowych Dni Działkowca. Przebiegały one pod hasłem Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. W wydarzeniu wzięli udział również reprezentanci ROD „Zgoda” w Sycowie z prezesem Henrykiem Cybulskim, a wśród zaproszonych gości był także burmistrz Sycowa Sławomir Kapica, który odebrał pamiątkowy medal w podziękowaniu za długoletnią współpracę. W konkursie „Wzorowa działka 2017” III miejsce zajęła sycowianka Pani Jolanta Kiełbik.

  • Od 1 września 2017 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sycowie im. III Tysiąclecia rozpoczęła realizację projektu „TIK – Twórcza Innowacyjna Kreatywna szkoła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz poradnictwo zawodowe dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Sycowie.

  • Do Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego potwierdzające, że Gmina Syców pozyskała środki na realizację projektu „Świetlica w Drołtowicach bazą szlaku rowerowego „Do źródeł Widawy”. Nabór w trybie konkursowym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 przeprowadziła LGD Dobra Widawa (w marcu br.). Był to nabór tematyczny, związany z rozwojem turystyki i promocją obszaru objętego strategią LGD. Po wstępnej weryfikacji i zakwalifikowaniu przez radę projektową LGD, wniosek trafił do oceny merytorycznej do UMWD we Wrocławiu. W ubiegłym tygodniu otrzymano potwierdzenie przyznania dotacji na projekt w wysokości 213.200 złotych.

  • W sobotę 2 września na stadionie miejskim w Sycowie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach udział wzięło 11 drużyn, które oceniała komisja pod przewodnictwem st. asp. Adama Osieckiego. Strażacki turniej przyciągnął liczną publiczność, podczas którego emocji nie brakowało. Zwycięską jednostką okazała się Ochotnicza Straż Pożarna ze Stradomi Wierzchniej, za którą uplasowały się OSP Drołtowice, OSP Szczodrów, OSP Działosza, OSP Syców i OSP Zawada. W rywalizacji brały też udział zespoły młodzieżowe oraz jednostka złożona z dziewcząt.

  • Już po raz 5. z rzędu sycowianie mogli wysłuchać jednego z koncertów wyjazdowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Syców Sławomira Kapicy. Tym razem gościliśmy jeden z najlepszych na świecie włoski zespół muzyki dawnej Academia Bizantina pod batutą Ottavia Dantone. Wieczorową porą świątynia parafii ewangelicko – augsburskiej wypełniła się muzyką Johana Sebastiana Bacha.

  • Wspieranie działalności sportowej, upowszechnienie racjonalnego wysiłku fizycznego niezbędnego dla zdrowia szczególnie wśród dzieci i młodzieży, to tylko niektóre z założeń powstałej Szkoły Podstawowej nr3 w Sycowie. Nowy rok szkolny rozpoczął się zatem na sportowo. 9 września Szkoła Podstawowa nr 3, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” działający przy szkole przy współpracy Akademii Piłkarskiej Syców zorganizowały turniej piłkarski w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Sportu”.

  • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Syców Nr 428/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

  • Wydział Informacji o Funduszach Europejskich we Wrocławiu zawiadamia o spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości wsparcia dla rzemieślników z Dolnego Śląska pn. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”, organizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się 20 września 2017 r. we Wrocławiu.

strony 3 4 5 6 7 8 9