WIADOMOŚCI - aktualności

  • Informuje się, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie został wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Sycowa. Wszelkie uwagi, w szczególności odnośnie wpływu tego planu na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.01.2018 r. Więcej informacji:. p. 39 tut. Urzędu, tel. 62 785 5114.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 31 stycznia br. są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W tym dniu upływa także termin dokonania opłaty I raty za zezwolenia. Bliższe informacje: tel. 62 785 5120 (w godz. 9:00 - 13:00).

  • Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął w dniu 12 grudnia 2017 r. uchwały w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz możliwościach zapoznania się z niezbędna dokumentacją dotyczącą postępowania z udziałem społeczeństwa w przedmiotowej sprawi

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, iż harmonogram wywozu odpadów komunalnych na kolejne miesiące zostanie przekazany właścicielom nieruchomości w najbliższych dniach. Pracownicy sycowskiego magistratu informują, że 10 grudnia 2017 r. upłynął termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem należy niezwłocznie uregulowanie zaległe płatności.

  • Burmistrza Miasta i Gminy Syców ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

  • Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu OSTRZEŻENIE Nr 102 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1 Obszar: województwo dolnośląskie Ważność: od godz. 02:00 dnia 21.12.2017 do godz. 09:00 dnia 21.12.2017

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sycowie zaprasza na Wieczór Kolęd w wykonaniu uczniów PSM im. I. J. Paderewskiego, który odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w auli Szkoły przy ul. Waryńskiego.

strony 3 4 5 6 7 8 9