WIADOMOŚCI - aktualności

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie zaprasza chętnych do składania ofert na prowadzenie działalności gastronomicznej nad zalewem w Stradomi Wierzchniej na okres 2 miesięcy z możliwością przedłużenia jej po sezonie letnim 2018 na kolejny okres do trzech lat. Oferty należy składać do dnia 06 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.

  • Z okazji przypadającego 11 marca ogólnopolskiego Dnia Sołtysa z reprezentacją sołtysów spotkali się włodarze gminy Syców z przewodniczącym Rady Miejskiej Bolesławem Moniuszko i burmistrzem Sławomirem Kapicą oraz zastępcą burmistrza Robertem Maleckim. Uroczystość, na którą przybyli także radni z terenów wiejskich oraz prezes STBS Miłosz Malewski, miała miejsce 15 marca w Aroma Stone. Gospodarze sołectw otrzymali podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej.

  • II Mistrzostwa Polski Łucznictwa Tradycyjnego w Strzelaniu Całodobowym Syców 2018 odbyły się w miniony weekend w naszym mieście. Sycowska drużyna drużyna po raz drugi stanęła na podium, tym razem zdobywając brązowy medal. Zawodnikom za wspaniałą postawę i walkę do samego końca, a pracownikom za sprawną organizację i profesjonalne przygotowanie imprezy dziękował i gratulował dyrektor MOSiR-u Adam Hrehorowicz.

  • W Szkole Podstawowej Nr 3 w Sycowie trwają przygotowania do projektu edukacyjnego Bezpieczna „TRÓJKA”. Projektem objęci będą wszyscy uczniowie szkoły, a w planach m.in. zasady bezpiecznego poruszania się w górach, znakowanie szlaków turystycznych, historia polskiego himalaizmu, nauka pierwszej pomocy, zajęcia edukacyjne z psami, zajęcia sportowe i nauka asekuracji na ściance wspinaczkowej. Projekt współtworzą ze szkołą podróżniczka i dziennikarka Martyna Wojciechowska oraz wybitny polski himalaista Krzysztof Wielicki.

  • W 2017 roku rolnicy zgłosili do Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy 36 wypadków. Większość z nich, to zdarzenia związane z upadkami osób m.in. na śliskich nawierzchniach przejść i ciągów komunikacyjnych, upadki z drabin i ze schodów, upadki z maszyn i pojazdów rolniczych. Upadki spowodowane stosowaniem nieodpowiedniego obuwia to zdarzenia, których odnotowuje się jednak najwięcej.

  • Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syców”. Planowana całkowita kwota projektu wynosi 14 197 272,72 zł, kwota dofinansowania to 7 304 440,13 złotych.

  • Klub Młodego Odkrywcy działający w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie jest już oficjalnie zarejestrowany w Sieci Klubów Młodego Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na II Mistrzostwa Polski Łucznictwa Tradycyjnego w Strzelaniu Całodobowym Syców 2018, które odbędą się w dniach 17-18 marca na hali MOSiR-u w Sycowie, ul. Komorowska 2.

strony 3 4 5 6 7 8 9