WIADOMOŚCI - aktualności

  • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu realizuje projekt skierowany do osób, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do potrzeb rynku pracy. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pozostających bez pracy: bezrobotnych (zarejetrowanych w UP i niezarejestrowanych)lub biernych zawodowo. Mogą w nim uczestniczyć osoby (kobiety i mężczyźni), które ukończyły 30. rok życia i zakończyły edukację na poziomie szkoły średniej.

  • Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XL/274/2017 Rady Miejskiej w Sycowie od dnia 20 września 2017 r. (środa) rusza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Syców na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła. Wnioski można składać w pokoju nr 1A, 8 oraz w Biurze Podawczym tutejszego Urzędu. Poniżej do pobrania regulamin udzielenia dotacji oraz druk wniosku wraz z załącznikami.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLI Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie zapraszają na recital "Odbicia" w wykonaniu artystki Piwnicy pod Baranami Marii Lamers. Recital odbędzie się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej 24 września o godz. 15.30. Zachęcamy do udziału.

  • 12 września 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 35-lecia Muzeum Regionalnego w Sycowie. Wśród gości, którzy swoją obecnością zaszczycili spotkanie byli Burmistrzowie Miasta i Gminy Sławomir Kapica i Robert Malecki, Przewodniczący Rady Miejskiej Bolesław Moniuszko, Agnieszka Galińska reprezentująca szefa kancelarii Rady Ministrów Panią Beatę Kępę, przedstawicielki Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią, sycowscy radni, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych Towarzystw i Stowarzyszeń, emerytowani kierownicy Muzeum Jadwiga Sarnowska i Adam Kocjan. Z okazji Jubileuszu Muzeum Regionalnego wydano 29 numer Zeszytu Historycznego, w którym obok kalendarium Muzeum znajduje się artykuł Michała Kaschytzy "500 lat reformacji. Historia protestantyzmu na terenie dawnego powiatu sycowskiego".

  • 10 września 2017 r. w parku miejskim w Sycowie mieszkańcy miasta i gminy Syców oraz różnych zakątków naszego regionu udowodnili, że mają wielkie serce. Podczas połączonych dwóch imprez obecni mogli korzystać z licznych atrakcji: dmuchawce, Wędrujący Teatr Podwórkowy, rowerowy tor przeszkód, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wystawa dotycząca historii sycowskiego parku. Atrakcji wokalnych dostarczyli podopieczni Centrum Kultury w Sycowie: grupa wokalna ASSOL i Sycowiacy. Jak co roku nie zabrakło wybijania sycowskiej monety i wystawy Europejskich Dni Dziedzictwa przygotowanej przez kierownik Muzeum Regionalnego w Sycowie Agnieszkę Kuświk – Jasień.

  • Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin, także ze względu na niebezpieczeństwo wypadków przy pracy, wzmożone w warunkach gorączki żniwnej. W okresie od 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2017 do Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy rolnicy zgłosili siedem wypadków, z których dwa były ściśle związane z wykonywaniem prac żniwnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, zaistniały wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczony rolnik lub domownik zobowiązany jest zgłosić do jednostki KRUS bez zbędnej zwłoki.

  • W niedzielę 24 września w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie wznowiono rywalizację cyklicznej imprezy GRAND PRIX TENISA STOŁOWEGO SYCÓW 2017 w różnych kategoriach wiekowych. Sędziami turnieju byli: Marta Szlak, Andrzej Dyjak, Klaudia Janicka.

strony 3 4 5 6 7 8 9