WIADOMOŚCI - aktualności

  • W odpowiedzi na liczne prośby i oczekiwania mieszkańców gminy, roczne zeznania podatkowe pomogli rozliczyć w naszym Urzędzie pracownicy Urzędu Skarbowego w Oleśnicy. Posunięcie cieszyło się dużym powodzeniem wśród sycowskiej społeczności. Jednocześnie informujemy, że inicjatywa może być powtórzona, o ile zbierze się większa grupa osób zainteresowanych elektronicznym rozliczeniem podatkowym czy rozwianiu wątpliwości w zeznaniu. W przypadku zainteresowania z tej formy pomocy, więcej informacji uzyskać można w pokoju nr 3 (Biuro Podawcze UMiG). Pracownikom Urzędu Skarbowego w Oleśnicy serdecznie dziękujemy.

  • Zapraszamy na kabaretowe show pn. "Hity niby Elity" w wykonaniu m.in. dyrektorów placówek oświaty i kultury, burmistrzów ościennych gmin oraz kierowników instytucji państwowych. Wydarzenie organizowane w Międzyborzu, z udziałem burmistrza i mieszkańców Sycowa sprawiło, że trzeba to pokazać również w naszym mieście! Zapraszamy do Domu Kultury w Sycowie w niedzielę 3 marca 2019 o godz. 16:00. Goście, oprócz wcielenia się w odpowiednią rolę, będą śpiewali piosenkę (hit) ale ze zmienionym tekstem pasującym do tematu imprezy. Hity niby Elity wystąpią pod batutą sycowianki Ireny Pudłowskiej. Zapraszamy!

  • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż trwa nabór wniosków o przyznanie grantu w związku z realizacją projektu pt. „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy” w ramach RPO WD 2014-2020. Wnioski o przyznanie grantu w ramach zimowego naboru można składać do 7 marca 2019 roku. Wsparcie wypłacane jest w postaci grantu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego maks. wysokość wynosi 30 000,00 PLN. Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na VI Sesję Rady Miejskiej w Sycowie, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala nr 57.

  • 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali nr 56 III p. budynku UMiG w Sycowie odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie ustalenia planu inwestycyjnego na 2019 r.

  • Urząd Miasta i Gminy Syców przypomina, iż 10 lutego br. upłynął termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń i luty 2019 r. Każdy właściciel nieruchomości, który z różnych względów, nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty w terminie zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania należności.

  • Od 18 marca organizowane były zebrania wiejskie, podczas których wybierani byli sołtysi i rady sołeckie na nową kadencję. Równolegle w mieście wybierani byli przewodniczący zarządu oraz zarządy osiedli. Wybory trwały do 20 maja. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w wyborach.

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie zaprasza we wtorek 19 lutego o godz. 17.00 na Drzwi Otwarte uczniów przyszłych klas 4 oraz 7 wraz z rodzicami. Poznaj bazę szkoły i nową ofertę ze zwiększoną ilością zajęć sportowych i pozalekcyjnych we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Centrum Nauki Kopernik, Dolnośląskim Związkiem Piłki Siatkowej czy Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej. Chcesz się uczyć w komfortowych warunkach, uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego z podziałem na grupy, poszerzać swoje pasje i zainteresowania, realizować projekty pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki czy National Geographic, uczyć się poprzez eksperymenty, chcesz poszerzyć swoje sportowe umiejętności i odnosić sukcesy w sporcie... Zapraszamy!

  • Zapraszamy do udziału w rozgrywkach 5. kolejki XIII edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej SYCÓWKA CUP, które odbędą się w hali MOSiR-u 17 lutego w godz. 9.30-16.30.

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, podczas którego uzyskają Państwo wszystkie potrzebne informacje dotyczące rekrutacji dzieci.

strony 3 4 5 6 7 8 9

Galeria